En social- og sundhedsassistent plejer og laver aktiviteter for ældre, syge og handicappede mennesker på fx plejehjem og sygehuse.

Social- og sundhedsassistentens arbejde varierer, afhængigt af arbejdsstedet. På almindelige sygehusafdelinger udfører social- og sundhedsassistenter grundlæggende sygepleje og er med til at give patienterne de bedst mulige betingelser for at blive helbredt.

Læs mere

Not even the sky is the limit.

— Imran Parvaiz
 • Læsning og skrivning – I pædagogiske diplomudd.

  Læsning og skrivning – I pædagogiske diplomudd.

  Bogen indeholder teori, tips og ideer til at skrive i og om praksis samt om at læse faglige tekster, og den er skrevet til de undervisere, der er i gang med fx diplomuddannelsen i erhvervspædagogik.

  Læs mere
 • Naturfag 1

  Naturfag 1

  Bogen er pædagogisk opbygget, så eleverne kan veksle mellem øvelser og naturfaglige forklaringer på de sosu-faglige emner, som de møder i øvelserne. Nogle elever foretrækker at starte med øvelserne for så at læse forklaringerne undervejs, mens andre elever vil læse forklaringerne først for derefter at fordybe sig i øvelserne – begge dele er muligt.

  Læs mere
 • Naturfag 2

  Naturfag 2

  Naturfag 2 er opbygget med øvelser i naturfaglige metoder som eksperimenter, modeller, beregninger, informationssøgning, it og formidling af naturfaglig viden. Emnerne i bogen har en sosu-faglig vinkel på arbejdet i sundhedssektoren. Og kapitlerne indeholder en grundlæggende naturfaglig viden, som har betydning for, at vi mennesker holder os sunde.

  Læs mere
 • Pleje og dokumentation 1

  Pleje og dokumentation 1

  Bogen indgår i Sosu Care-serien og henvender sig til dig, der er elev på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Bogen gennemgår plejen hos borgerne i kommunen – når borgerene er sunde, syge eller skal dø. Pleje og dokumentation følges ad. Og du lærer derfor om, hvordan man dokumenterer plejen og hvorfor.

  Læs mere
 • Praktikvejledning

  Praktikvejledning

  Praktikperioderne udgør en stor del af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Derfor er det vigtigt, at mulighederne for læring i praktikken udnyttes så godt som muligt. Med Praktikvejledning i social- og sundhedsuddannelserne får praktikvejlederen gode redskaber til at udføre de pædagogiske opgaver, der ligger i praktikvejlederfunktionen.

  Læs mere
 • Psykiatri: Skizofreni

  Psykiatri: Skizofreni

  Noter fra Undervisning.

  Læs mere
 • Psykologi og kommunikation 1

  Psykologi og kommunikation 1

  Bogen gennemgår kulturbeskrivelser, og understreger betydningen af at anerkende og støtte borgerens kulturelle identitet. Social- og sundhedshjælperens normer, holdninger og værdier udfordres derfor i bogen med etiske dilemmaer fra praksis.

  Læs mere
 • Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1

  Rehabilitering og sosu-faglig indsats 1

  Rehabilitering indebærer, at social- og sundhedshjælperen skal medvirke til en målrettet og vedholdende træning af borgerens daglige færdigheder. De daglige aktiviteter kan bidrage til at borgeren får et aktivt liv, hvor aldersforandringerne udsættes og livskvaliteten højnes.

  Læs mere
 • Samarbejde og værdighed

  Samarbejde og værdighed

  Bogens formål er at sætte fokus på, at lige værdighed er et ideal, som i praksis kan tilstræbes og praktiseres, hvis begge parter går ind til mødet med en klar bevidsthed om betingelserne. Bogen skaber klarhed over, hvad ligeværdigt samarbejde i vort samfund vil sige, og den giver også en karakteristik af ligeværdigt samarbejde, så det teoretisk og praktisk bliver mere forståeligt og brugbart for de professionelle.

  Læs mere
 • Social- og sundhedssektoren 1

  Social- og sundhedssektoren 1

  I bogen får læseren kendskab til de love, som har relevans for social- og sundhedshjælperen under ansættelsen og i det daglige arbejde. For eksempel beskrives rollerne som fagperson og som myndighedsperson. Rollerne analyseres og social- og sundhedshjælperens pligter og rettigheder synliggøres.

  Læs mere
 • Sosu – Trin 1

  Sosu – Trin 1

  Sosu – Trin 1 indgår i Munksgaards undervisningsmateriale til social- og sundhedshjælperuddannelsen. Grundbogen dækker fagene i uddannelsen til social- og sundhedshjælper med en tydelig opdeling af fagene. Bogen er bygget overskueligt op med mange mindre kapitler, der alle har den samme struktur. Derfor er bogen velegnet som både lærebog og opslagsbog.

  Læs mere
 • Så længe jeg skal ind ad din dør

  Så længe jeg skal ind ad din dør

  10 danske forfattere har fulgt 10 social-og sundhedsmedarbejdere i deres hverdag og skrevet 10 fiktive beretninger om helt almindelige menneskers helt ualmindelige skæbner. Nogle af novellerne giver os en rimelig grund til at græde; andre er opløftende og lune. Alle ti bliver siddende i systemet.

  Læs mere