Humanbiologi er studiet af menneskets biologi, det vil sige kroppen og dens funktioner. Du undersøger, hvordan den menneskelige organisme fungerer under sygdom, og når den er rask, med henblik på at finde frem til effektive sygdomsbehandlinger.

På uddannelsen lægges der stor vægt på, at den studerende opøver kritiske analytiske holdninger, forskningsrettet ræssoneren samt praktiske laboratoriefærdigheder.

Læs mere

People pay the doctor for his trouble; for his kindness they still remain in his debt.

— Seneca
 • Indre Organer 23 – Ren, gl suprarenalis

  Indre Organer 23 – Ren, gl suprarenalis

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Her er systematiske skematiske notater til en del af indre organers kapitler.

  Læs mere
 • Indre Organer 25 – Kar og nerver i abdomen

  Indre Organer 25 – Kar og nerver i abdomen

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Her er systematiske skematiske notater til en del af indre organers kapitler.

  Læs mere
 • Indre Organer 26 – Vesica urinaria

  Indre Organer 26 – Vesica urinaria

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Her er systematiske skematiske notater til en del af indre organers kapitler.

  Læs mere
 • Indre Organer 28 – Mandlige kønsorganer

  Indre Organer 28 – Mandlige kønsorganer

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Her er systematiske skematiske notater til en del af indre organers kapitler.

  Læs mere
 • Indre Organer 29 – Kvindelige kønsorgan

  Indre Organer 29 – Kvindelige kønsorgan

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Her er systematiske skematiske notater til en del af indre organers kapitler.

  Læs mere
 • Indre Organer 30 – Bæknets fascier

  Indre Organer 30 – Bæknets fascier

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Her er systematiske skematiske notater til en del af indre organers kapitler.

  Læs mere
 • Indre Organer 31 – Regio perinealis

  Indre Organer 31 – Regio perinealis

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Her er systematiske skematiske notater til en del af indre organers kapitler.

  Læs mere
 • InnerBody

  InnerBody

  Explore the human body like never before! With hundreds of interactive anatomy pictures and descriptions of thousands of objects in the body, InnerBody.com will help you discover what you want to know about human anatomy, right here at your fingertips.

  Læs mere
 • KU: Tentamen i Basal Humanbiologi

  KU: Tentamen i Basal Humanbiologi

  Eksamensopgaver, KU; 2006-Studieordning, Basal humanbiologi, 1. semester - bachelor.

  Læs mere
 • Khan Academy: Humanbiologi

  Khan Academy: Humanbiologi

  Dette link er fra "effimedicin.mono.net". effimedicin.mono.net er en hjemmeside af stud.med. Elif Bayram fra Københavns Universitet. Siden er - helt berettiget - meget populær blandt de medicinstuderende. manan.dk kan varmt anbefale et besøg af siden.

  Læs mere
 • Kompendium i Humanbiologi

  Kompendium i Humanbiologi

  Kompendiet er udarbejdet primært til medicin- og tandlægestuderende, der er i gang med at gennemføre faget basal humanbiologi, men kan også med fordel bruges af studerende på 1. år af bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin samt 2. års studerende på folkesundhedsvidenskab. Kompendiets struktur gør endvidere, at det generelt kan anvendes af alle med interesse inden for fagområdet.

  Læs mere
 • Lærebog i biomekanik, Munksgaard

  Lærebog i biomekanik, Munksgaard

  Lærebog i biomekanik indeholder det nødvendige pensum for alle de uddannelser, som i dag har et curriculum omfattende biomekanik. Det drejer sig fx om idræts- og ingeniørstudiet samt uddannelserne til fysioterapeut og ergoterapeut, hvorfor der både er en teoretisk og en eksperimentel tilgang til stoffet. Bogen giver en grundlæggende viden inden for biomekanikkens traditionelle områder.

  Læs mere