Kirurgi, oprindelig den del af sygdomsbehandlingen, der udføres manuelt og tidligere blev udøvet af kirurger (barberkirurger), der havde fået en håndværksmæssig uddannelse i modsætning til de studerede læger.

Oprindelig omfatter faget således behandling ved operation med instrumenter eller ved bandagering. I 1842 blev kirurg- og lægeuddannelsen sammenlagt i Danmark.

Læs mere

The doctor is often more to be feared than the disease.

— French Proverb
 • Dansk Lunge Cancer Gruppe

  Dansk Lunge Cancer Gruppe

  DLCG arbejder på at forbedre den danske behandling af lungekræft og har bl.a. oprettet Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er en database, der samler oplysninger om alle danske lungekræft patienter. Disse oplysninger bearbejdes i årlige rapporter, der bl.a. offentliggøres her på hjemmesiden. Seneste årsrapport er offentliggjort i juni 2013.

  Læs mere
 • Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS)

  Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS)

  Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS) blev oprettet i 1988. Frem til da var danske neurokirurger organiseret under Dansk Neurologisk Selskab (DNS). DNKS har aktuelt 114 medlemmer, hvoraf 63 er speciallæger i neurokirurgi. De øvrige er neurologer, neurofysiologer, læger i neurokirurgiske introduktionsstillinger og uddannelsesstillinger, samt firmamedlemmer.

  Læs mere
 • Dansk Thoraxkirurgisk Selskab

  Dansk Thoraxkirurgisk Selskab

  Dansk Thoraxkirurgisk Selskab (DTS) er en forening som udover thoraxkirurgiske speciallæger, tæller læger under uddannelse og andre læger med interesse for det det thoraxkirurgiske speciale. Formålet med foreningen er at fremme undervisning og forskning indenfor specialet, samt at afholde videnskabelige møder.

  Læs mere
 • Essential Surgery, Churchill Livingstone

  Essential Surgery, Churchill Livingstone

  Essential Surgery is a comprehensive and highly illustrated textbook for clinical students as well as a practical manual for junior doctors and those preparing for postgraduate qualifications in surgery. The unique feature of the book is its problem-orientated nature as distinct to the traditional disease-based structure.

  Læs mere
 • Essentials of Clinical Surgery, 2nd Edition

  Essentials of Clinical Surgery, 2nd Edition

  Covers all aspects of general surgery (including ermergencies, practical procedures and self-assessment) and is ideal for revision and examination preparation. This is a portable and convenient mini textbook for medical students, house officers and trainee surgeons.

  Læs mere
 • Horn, T: Patologi, Blærecancer

  Horn, T: Patologi, Blærecancer

  Noter til blærecancer af Overlæge dr. med. Thomas Horn.

  Læs mere
 • Kirurgi

  Kirurgi

  I løbet af de sidste 10 år er der sket en stor udvikling inden for kirurgien. Der er kommet mere skånsomme operationsmetoder, nye og bedre narkosemidler, smertebehandlingen er forbedret og forståelsen af det kirurgiske traumes patofysiologi er øget. Alt dette har bidraget til kortere indlæggelsesforløb og mere ambulant kirurgi, hvilket stiller store krav til organiseringen af forløbet.

  Læs mere
 • Kirurgi – Sygdomslære og sygepleje

  Kirurgi – Sygdomslære og sygepleje

  I løbet af de sidste 10 år er der sket en stor udvikling inden for kirurgien. Der er kommet mere skånsomme operationsmetoder, nye og bedre narkosemidler, smertebehandlingen er forbedret og forståelsen af det kirurgiske traumes patofysiologi er øget. Alt dette har bidraget til kortere indlæggelsesforløb og mere ambulant kirurgi, hvilket stiller store krav til organiseringen af forløbet.

  Læs mere