En stor del af undervisningen på medicinstudiet, specielt på Fase II, har form af praktikanttjeneste eller kliniske kurser på undervisningshospitalerne.
Undervisningen adskiller sig en del fra almindelig “skoleundervisning”.

Man skal gør sig klart fra starten, at man nu er studerende på et hospital. Man vil møde patienter og pårørende, der er udsat for store psykiske og fysiske belastninger. Det er vigtigt, at alle personalegruppers optræden afspejler dette forhold.

Læs mere

People pay the doctor for his trouble; for his kindness they still remain in his debt.

— Seneca
 • Essentials of Clinical Examination Handbook

  Essentials of Clinical Examination Handbook

  Long heralded as a key guide for medical students, nurses, and physician assistants, Essentials of Clinical Examination Handbook, Seventh Edition is a concise yet comprehensive on-the-job reference for history-taking and physical exams that covers both standard exams and specialty-specific diagnostic approaches. Each chapter has been edited by several students and reviewed by faculty experts.

  Læs mere
 • Examination of the Shoulder, Thieme

  Examination of the Shoulder, Thieme

  The complex structure of the shoulder, with its variable pathological conditions of rotator cuff disease, degenerative joint disease, and Type II SLAP lesions, makes clinical examination and assessment difficult for both new and experienced practitioners. With this text you will gain a full understanding of shoulder anatomy and the principles of physical shoulder examination.

  Læs mere
 • Funktionelle lidelser – udredning og behandling

  Funktionelle lidelser – udredning og behandling

  Omdrejningspunktet i både udredning og behandling er interviewteknik generelt, samt hvordan den anvendes over for patienter med funktionelle lidelser. TERM-modellen gennemgås trin for trin, så lægen bliver i stand til at behandle lette tilfælde, samt forebygge udvikling af og håndtere kroniske tilfælde af funktionelle lidelser.

  Læs mere
 • Hindsø, K: Ortopædkirurgisk undersøgelsesteknik

  Hindsø, K: Ortopædkirurgisk undersøgelsesteknik

  En særdeles god beskrivelse af hvordan man undersøger en Orthopædikirugisk patient.

  Læs mere
 • Huskeregler til medicinstudiet, FADL

  Huskeregler til medicinstudiet, FADL

  Hensigten med denne bog er at gøre udenadslæren på medicinstudiet nemmere samt at tilbyde en anderledes måde at læse og repetere stoffet på. Som eksempel kan nævnes faget anatomi, hvor den store mængde information nærmest er umulig at lære udenad. Her kan en huskeregel, enten fordi den rimer eller er sjofel, blive et lyspunkt i erindringens lumre mørke.

  Læs mere
 • Journalteknik – Regler og forkortelser

  Journalteknik – Regler og forkortelser

  Bogen har overskuelige oversigter over anerkendte medicinske specialforkortelser, internationale måleenheder og almindeligt anerkendte, danske forkortelser. Desuden indeholder bogen regler for retskrivning, herunder de særlige fordanskningsregler, anvendelse af romertal og arabertal, regler for sammensatte ord og brugen af bindestreger.

  Læs mere
 • Kirurgi i akutmodtagelse, Munksgaard

  Kirurgi i akutmodtagelse, Munksgaard

  Det er tilstræbt, at afsnittene om behandling skal være praktisk anvendelige, så den nødvendige behandling let og målrettet kan sættes i gang. På trods af den store mængde viden, der findes på nettet, er det stadig en fordel at have en opdateret og grundig gennemlæst kittelbog i lommen, før man påtager sig at modtage, diagnosticere og behandle patienter med kirurgiske lidelser.

  Læs mere
 • Kjer, D: De 7 lægeroller

  Kjer, D: De 7 lægeroller

  Dette link er fra "effimedicin.mono.net". effimedicin.mono.net er en hjemmeside af stud.med. Elif Bayram fra Københavns Universitet. Siden er - helt berettiget - meget populær blandt de medicinstuderende. manan.dk kan varmt anbefale et besøg af siden.

  Læs mere
 • Klinik Journal: Abdominal Kirurgisk

  Klinik Journal: Abdominal Kirurgisk

  Abdominal Kirurgisk Journal.

  Læs mere
 • Klinik Journal: Den neurologiske journal

  Klinik Journal: Den neurologiske journal

  Den neurologiske journal.

  Læs mere
 • Klinik Journal: Endokrinologi, Thyroidea

  Klinik Journal: Endokrinologi, Thyroidea

  Den medicinske journal for en struma patient.

  Læs mere
 • Klinik journal: Knæundersøgelse (Manan, S.)

  Klinik journal: Knæundersøgelse (Manan, S.)

  Beskrivelse af knæundersøgelsen i en lægejournal.

  Læs mere