En stor del af undervisningen på medicinstudiet, specielt på Fase II, har form af praktikanttjeneste eller kliniske kurser på undervisningshospitalerne.
Undervisningen adskiller sig en del fra almindelig “skoleundervisning”.

Man skal gør sig klart fra starten, at man nu er studerende på et hospital. Man vil møde patienter og pårørende, der er udsat for store psykiske og fysiske belastninger. Det er vigtigt, at alle personalegruppers optræden afspejler dette forhold.

Læs mere

Not even the sky is the limit.

— Imran Parvaiz
 • Color Atlas of Neurology

  Color Atlas of Neurology

  Every practitioner in modern medicine is confronted daily with neurologic symptoms, diagnoses, and clinical problems. Yet there is scarcely any other medical specialty that is so fraught with complexities and abstractions. This pocket atlas is designed to provide a better, easier-to-understand visual guide on what the reader needs to know about neurology. In a unique way, neurology is made visible.

  Læs mere
 • Den digitale patient

  Den digitale patient

  Den digitale patient er skrevet ud fra et patientperspektiv, og ideen er at synliggørelse de mange udfordringer og konsekvenser, sundhedsinformatikken er svanger med. Bogen beskriver ikke blot den digitale patients fremtid, men fokuserer især på en række forhold og forbehold, der bør medtænkes, når nye elektroniske kommunikationsveje planlægges og cementeres i det danske sundhedsvæsen.

  Læs mere
 • Dokumentation i praksis

  Dokumentation i praksis

  Der stilles stadig større krav om dokumentation af det sundhedsfaglige arbejde inden for social- og sundhedssektoren. Bogen indeholder en række øvelser, der er praktiske og virkelighedsnære, og som tager udgangspunkt i de tekster, man møder i det social- og sundhedsfaglige område. Bogen knytter sig til Dansk i social- og sundhedsuddannelserne.

  Læs mere
 • Easy ECG

  Easy ECG

  The Guide to Electrocardiography fills a gap between the EKG atlas and textbooks based on electrophysiology. Starting with the relevant anatomical information, the book provides instructive EKG lead diagrams and clear schematic drawings that will help familiarize the reader with characteristic EKG patterns and electrophysiologic principles.

  Læs mere
 • Ebrahim, M: Tolkning af EKG

  Ebrahim, M: Tolkning af EKG

  Da jeg læste kardiologi på 8 semester, erfarede jeg at mange studerende ikke havde en systematisk tilgang til EKG-analyse og eftersom undervisningen i EKG på 8 semester var sparsom valgte jeg efter anbefaling af nogle studerende som jeg underviste at udarbejde et eksamensfokuseret kompendie til tolkning af EKG.

  Læs mere
 • ECG at a Glance

  ECG at a Glance

  This brand new title in the popular at a Glance seriescombines the science behind ECGs with how to use them to guide diagnosis and treatment. These key skills are fundamental for examination of the cardiovascular system and all medical students and specialist nurses are expected to be proficient at ECG interpretation. The at a Glance approach provides a large number of clear diagrams and example ECGs.

  Læs mere
 • EKG – let at se

  EKG – let at se

  Bogen giver en letforståelig introduktion til ekg-begrebet, og læseren bliver i stand til at læse og tolke et ekg uden at drukne i komplekse detaljer. Bogen er forsynet med en række huskelister og Hvad-gør-man?-bokse, der angiver vejledende behandlingsprincipper.

  Læs mere
 • Essentials of Clinical Examination Handbook

  Essentials of Clinical Examination Handbook

  Long heralded as a key guide for medical students, nurses, and physician assistants, Essentials of Clinical Examination Handbook, Seventh Edition is a concise yet comprehensive on-the-job reference for history-taking and physical exams that covers both standard exams and specialty-specific diagnostic approaches. Each chapter has been edited by several students and reviewed by faculty experts.

  Læs mere