Klinisk farmakologi er et tværgående speciale, som omfatter rådgivning og vejledning om anvendelse af lægemidler i hele sundhedsvæsenet med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse. Dette sker på baggrund af en klinisk, farmakologisk, epidemiologisk og sundhedsøkonomisk vurdering.

Klinisk farmakologi bidrager til en hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler for såvel den enkelte patient, større grupper af patienter og for samfundet som helhed.

Læs mere

Symptoms are the body’s mother tongue; signs are in a foreign language.

— John Brown
 • Medicinskabet

  Medicinskabet

  Hvert år kommer der nye lægemidler på markedet, andre bliver taget ud eller får nyt navn. Medicinskabet er en fortegnelse over lægemidler i Danmark og gør det overskueligt for en almindelige forbruger at afveje fordele og ulemper ved et givent præparat.

  Læs mere
 • Praktisk Medicin

  Praktisk Medicin

  Den enkelte læge ved oftest bedst, hvad den konkrete situation kræver, og derfor lægger Praktisk Medicin fordomsfrit de relevante behandlingsmetoder frem. Så kan lægen selv vælge. Afgørende for Praktisk Medicin er den faglige tyngde, og derfor har vi allieret os med nogle af de mest indsigtsfulde og erfarne læger som redaktører af de enkelte sektioner.

  Læs mere
 • Prescribing at a Glance

  Prescribing at a Glance

  The principles of drug therapies are fundamental to medical practitioners in all branches; but are often difficult to get to grips with. Prescribing at a Glance addresses the most common uses of prescription drugs, and follows progress from dose calculation, administration to monitoring the effects in the treatments of major presenting problems.

  Læs mere
 • Prescribing Scenarios at a Glance

  Prescribing Scenarios at a Glance

  Prescribing Scenarios at a Glance is an innovative resource which allows medical students and junior doctors to practise prescribing skills safely for themselves. Supporting those who wish to develop their prescribing knowledge and clinical reasoning, this book features 50 acute and on call scenarios in a hospital setting.

  Læs mere