neurologi, (af gr. neuron ‘nerve, sene’ og -logi), neuromedicin, læren om nervesystemets struktur, funktion og sygdomme, dvs. de medicinske nervesygdomme.
Formålet med undervisningen er at bibringe de studerende kendskab til de mest almindelige neurologiske sygdomme, at oplære dem i neurologisk anamnese og objektiv undersøgelse og at optræne evnen til relevant klinisk ræsonnement ud fra de indhentede data. Der lægges forholdsvis mindre vægt på de behandlingsmæssige aspekter.

Læs mere

When fate arrives the physician becomes a fool.

— Arabic Proverb
 • Dansk Hovedpine Selskab

  Dansk Hovedpine Selskab

  Selskabet blev grundlagt i 1969 af aktive danske hovedpineforskere og er vokset støt igennem årene. Selskabet er et videnskabeligt selskab, hvis formål er at fremme og støtte hovedpineforskning samt at fremme viden om hovedpine blandt danske læger og andre ansatte i det danske sundhedsvæsen og i den almindelige befolkning.

  Læs mere
 • Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS)

  Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS)

  Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS) blev oprettet i 1988. Frem til da var danske neurokirurger organiseret under Dansk Neurologisk Selskab (DNS). DNKS har aktuelt 114 medlemmer, hvoraf 63 er speciallæger i neurokirurgi. De øvrige er neurologer, neurofysiologer, læger i neurokirurgiske introduktionsstillinger og uddannelsesstillinger, samt firmamedlemmer.

  Læs mere
 • Decision Making in Neurocritical Care

  Decision Making in Neurocritical Care

  From important aspects of the physical examination to imaging studies to treatment options and dosage guidelines, Decision Making in Neurocritical Care provides a solid introduction to the evidence-based management of patients in the neurological intensive care unit. Succinct text in a accessible bullet-point format details the essentials of history-taking, physical examination, differential diagnosis and treatments.

  Læs mere
 • En bog om hukommelsen

  En bog om hukommelsen

  Men denne bog med den nyeste viden gør op med nogle af vores fasttømrede forestillinger om hukommelsen. Hukommelsen er ikke i sin natur en utilstrækkelig størrelse, men derimod uhyre kompleks og mangesidig. Hukommelsen spiller en langt større rolle i vores liv, end vi normalt gør os klart, og den er hele tiden i gang, ofte uden at vi tænker over det. Når vi er i supermarkedet, når vi er på arbejde.

  Læs mere
 • Epilepsi – en basisbog

  Epilepsi – en basisbog

  Bogen er særlig henvendt til yngre neurologer og pædiatere, alment praktiserende læger, sygeplejersker og psykologer. Det er desuden også tiltænkt at andre sundhedsfaglige grupper, såsom fysio- og ergoterapeuter og socialrådgivere, kan have nytte af bogen. ”Epilepsi – en basisbog” indeholder et omfattende stikordsregister, som vil lette den praktiske anvendelse af bogen i den daglige rutine.

  Læs mere
 • Epilepsy

  Epilepsy

  Epilepsi er en sygdom, der skyldes ændringer i hjernesubstansen, begynder ofte i barndommen. Det viser sig at hos over 50% af de ramte, skyldes det at hjernesubstansen er beskadiget et eller flere steder i hjernen. Det kan skyldes ardannelse efter fødsel eller medfødte misdannelser, men også sygdomme som hjernebetændelse, blodpropper eller tumors.

  Læs mere
 • European Journal of Neurology

  European Journal of Neurology

  The European Journal of Neurology covers all areas of clinical and basic research in neurology, including pre-clinical research of immediate translational value for new potential treatments. Emphasis is placed on major diseases of large clinical and socio-economic importance (dementia, stroke, epilepsy, headache, multiple sclerosis, movement disorders, and infectious diseases).

  Læs mere
 • Examination of Peripheral Nerve Injuries

  Examination of Peripheral Nerve Injuries

  This book is an anatomically based guide to locating and diagnosing peripheral nerve entrapment and injuries, complete with all the fundamental science concepts and diagnostic techniques the clinician needs to address injuries in the upper and lower extremities of the body. Full-color photographs and easy-to-digest schematic illustrations aid the comprehension of complex anatomy and its variations.

  Læs mere