neurologi, (af gr. neuron ‘nerve, sene’ og -logi), neuromedicin, læren om nervesystemets struktur, funktion og sygdomme, dvs. de medicinske nervesygdomme.
Formålet med undervisningen er at bibringe de studerende kendskab til de mest almindelige neurologiske sygdomme, at oplære dem i neurologisk anamnese og objektiv undersøgelse og at optræne evnen til relevant klinisk ræsonnement ud fra de indhentede data. Der lægges forholdsvis mindre vægt på de behandlingsmæssige aspekter.

Læs mere

In nothing do men more nearly approach the gods than in giving health to men.

— Cicero
 • Neuroanatomi

  Neuroanatomi

  Faget volder, på grund af sin kompleksitet og egenartede nomenklatur, ofte indlæringsmæssige problemer. Denne bog giver pga. sin enkelhed førstegangslæseren mulighed for at forstå nervesystemet som et sammenhængende hele på det anatomiske og funktionelle plan. Materialet er udvalgt på baggrund af den kliniske anvendelighed, og der er i samtlige kapitler lagt vægt på relevante kliniske problemstillinger.

  Læs mere
 • Neuroanatomi: Det motoriske system

  Neuroanatomi: Det motoriske system

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Der er mange måder at lære banernes forløb på. Hvis man godt kan lide at tegne oversigtstegninger er dette link et forslag til, hvordan man kan illustrere nogle baner.

  Læs mere
 • Neuroanatomi: Det sensoriske system

  Neuroanatomi: Det sensoriske system

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Der er mange måder at lære banernes forløb på. Hvis man godt kan lide at tegne oversigtstegninger er dette link et forslag til, hvordan man kan illustrere nogle baner.

  Læs mere
 • Neuroanatomi: Hjernedissektion

  Neuroanatomi: Hjernedissektion

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Der er mange måder at lære banernes forløb på. Hvis man godt kan lide at tegne oversigtstegninger er dette link et forslag til, hvordan man kan illustrere nogle baner.

  Læs mere
 • Neuroanatomi: Oversigt neuroanatomiske baner

  Neuroanatomi: Oversigt neuroanatomiske baner

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Der er mange måder at lære banernes forløb på. Hvis man godt kan lide at tegne oversigtstegninger er dette link et forslag til, hvordan man kan illustrere nogle baner.

  Læs mere
 • Neuroanatomi: Speciel sensorik

  Neuroanatomi: Speciel sensorik

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Der er mange måder at lære banernes forløb på. Hvis man godt kan lide at tegne oversigtstegninger er dette link et forslag til, hvordan man kan illustrere nogle baner.

  Læs mere
 • Neuroanatomy – An Illustrated Colour Text

  Neuroanatomy – An Illustrated Colour Text

  Introduction and overview. Cells of the nervous system. Peripheral nervous system. Autonomic nervous system. Coverings of the central nervous system. Ventricular system and cerebrospinal fluid. Blood supply of the central nervous system. Spinal cord. Brain stem. Cranial nerves and cranial nerve nuclei. Cerebellum. Thalamus. Cerebral hemisphere and cerebral cortex. Corpus striatum.

  Læs mere
 • Neuroanatomy and Neurophysiology: A Review

  Neuroanatomy and Neurophysiology: A Review

  Adapted from Citow: Comprehensive Neurosurgery Board Review, the book contains expanded text and over 20 additional illustrations, and is ideal for reference and board review.

  Læs mere
 • Neuroanatomy and Neuroscience at a Glance

  Neuroanatomy and Neuroscience at a Glance

  Neuroanatomy and Neuroscience at a Glance provides a user-friendly introduction to the anatomy, biochemistry, physiology and pharmacology of the human nervous system within one, succinct, highly-illustrated volume. The double page spreads begin by summarising the anatomical structure and function of the different components of the central nervous system.

  Læs mere
 • Neurologi Links 35

  Neurologi Links 35

  Kommer snart ...

  Læs mere
 • Neurologi Links 53

  Neurologi Links 53

  Kommer snart ...

  Læs mere
 • Neurologi noter

  Neurologi noter

  Neurologi noter.

  Læs mere