neurologi, (af gr. neuron ‘nerve, sene’ og -logi), neuromedicin, læren om nervesystemets struktur, funktion og sygdomme, dvs. de medicinske nervesygdomme.
Formålet med undervisningen er at bibringe de studerende kendskab til de mest almindelige neurologiske sygdomme, at oplære dem i neurologisk anamnese og objektiv undersøgelse og at optræne evnen til relevant klinisk ræsonnement ud fra de indhentede data. Der lægges forholdsvis mindre vægt på de behandlingsmæssige aspekter.

Læs mere

Never forget that it is not a pneumonia, but a pneumonic man who is your patient.

— William Withey Gull
 • Handbook of Bleeding and Coagulation for Neurosurgery

  Handbook of Bleeding and Coagulation for Neurosurgery

  This practical handbook presents the current options and best methods for bleeding prevention and management as well as treatment strategies for deep venous thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE), all of which are important yet potentially intimidating issues frequently faced by neurosurgeons. The chapters in the book are designed to help readers quickly.

  Læs mere
 • Høie, S: Neurologiske & Nerokirurgiske sykdommer

  Høie, S: Neurologiske & Nerokirurgiske sykdommer

  Disse notatene er skrevet med utgangspunkt i læreboken ”Klinisk Neurologi og Neurokirurgi”, 4.utgave av Olaf B.Paulson, Flemming Gjerris og Per Soelberg Sørensen. Boken er overordnet inndelt i to, hvor den første del tar for seg klinisk undersøkelsesteknikk, symptomer, kliniske funn og tolkning av disse. Samtidig er de basale anatomiske og fysiologiske forhold omtalt for å lette forståelsen av symptomer og kliniske funn.

  Læs mere
 • Jensen & Hunsballe: Instrukser for neurologisk afdeling

  Jensen & Hunsballe: Instrukser for neurologisk afdeling

  Der har på neurologisk afdeling F været et længe ønske om ud-arbejdelse af instruksvejledning for forskellige procedurer, syg-domme og behandlinger på neurologisk afdeling. Denne mindre lommebog repræsenterer den anden redigerede udgave af en sådan instruks.

  Læs mere
 • Journal of Comparative Neurology

  Journal of Comparative Neurology

  Advantages of Publishing in The Journal of Comparative Neurology: Enhancing Your Professional Standing By Being Part of a Tradition. Add your name to the list of world-renowned authors who have been published in the world’s oldest, continually published basic neuroscience journal.

  Læs mere
 • Klinik Journal: Den neurologiske journal

  Klinik Journal: Den neurologiske journal

  Den neurologiske journal.

  Læs mere
 • Klinik Journal: Neuro-Kirurgisk

  Klinik Journal: Neuro-Kirurgisk

  Neuro-Kirurgisk Journal.

  Læs mere
 • Klinisk neurologi og neurokirurgi, 5. udgave

  Klinisk neurologi og neurokirurgi, 5. udgave

  Den 5. udgave af “Klinisk neurologi og neurokirurgi” er blevet let revideret. Der er kommet nye illustrationer til, ligesom et ekstra kapitel har fundet vej til bogen. En del nye forfattere er kommet med, så vi således har to forfattere på hvert kapitel. Stadig – som i de forrige udgaver af bogen – er det førende danske eksperter inden for de respektive områder, der har bidraget til bogens udformning.

  Læs mere
 • Klinisk neuropsykologi

  Klinisk neuropsykologi

  Et storværk om klinisk neuropsykologi. Hvad betyder neurologiske og psykiatriske skader og sygdomme i hjernen for vores tanker, følelser og intellektuelle færdigheder? Denne bog giver svarene i 40 kapitler. Bogen henvender sig til et bredt publikum, og både forfattere og redaktører har ønsket at forklare begreber og nødvendige fagtermer samt at forene enkelhed i beskrivelserne med et højt fagligt niveau.

  Læs mere