Pædiatri er udviklet og accepteret som et aldersafgrænset lægeligt speciale, fordi sygdomsmønstret hos børn er forskelligt fra voksnes, og fordi både symptomer, forløb, behandling og prognose er påvirket af, at børns sygdomme rammer en organisme i vækst.
Som i andre lægelige specialer har udviklingen ført til en yderligere specialisering i pædiatri, fx nyfødte børns sygdomme (neonatologi), børneallergologi, socialpædiatri og neuropædiatri. Der findes børneafdelinger på alle danske universitets- og centralsygehuse.

Læs mere

A smart mother makes often a better diagnosis than a poor doctor.

— August Bier
 • Current Diagnosis and Treatment Pediatrics

  Current Diagnosis and Treatment Pediatrics

  CURRENT Diagnosis & Treatment Pediatrics, 21e delivers concise, up-to-date, and clinically relevant coverage of how to assess and treat common disorders in children. Known as the on-the-go guide to pediatrics, the book features the easy-to-follow LANGE CURRENT outline presentation, which consists of: Problem, Essentials of Diagnosis and Treatment, Clinical Features, Treatment, Prognosis.

  Læs mere
 • Dansk BørneAstma Center

  Dansk BørneAstma Center

  Dansk BørneAstma Centers formål er at forbedre forebyggelse og behandling af børn med astma og allergi med et særligt fokus på forholdene for danske børn. Børneastma har stor betydning for den enkeltes og den fælles velfærd, ligesom børneastma i høj grad påvirker den enkeltes helbred, familiernes trivsel og samfundsøkonomien.

  Læs mere
 • Dansk Neuropædiatisk Selskab

  Dansk Neuropædiatisk Selskab

  DNPS er et videnskabeligt selskab, hvis formål er at fremme diagnostik, behandling, forskning og uddannelse i neurologiske sygdomme hos børn. DNPS blev grundlagt i 1986. Selskabet har aktuelt over 140 medlemmer. De fleste er pædiatere som arbejder fuldtids eller deltids som neuropædiatere eller læger som er på forskellige niveauer i speciallægeuddannelsen.

  Læs mere
 • Dansk Præmatur Forening

  Dansk Præmatur Forening

  I Danmark fødes årligt ca. 4.500 børn for tidligt. Langt de fleste overlever, men deres liv kan komme til at forme sig anderledes end andre børns. Børnene starter livet uden for livmoderen alt for tidligt. De er ofte i akut medicinsk behandling, hvor de adskilles fra forældrene. En del af disse børn får psykiske eller fysiske senfølger pga. den for tidlige fødsel eller pga. den underliggende årsag til at de blev født for tidligt.

  Læs mere
 • Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS)

  Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS)

  Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) er den faglige sammenslutning af danske børnelæger. Siden tjerner først og fremmest som kommunikationsorgan for medlemmerne og som præsentation af DPS over for andre faglige selskabers medlemmer. Selskabets formål er at fremme videnskabelig og praktisk udvikling inden for pædiatrien i Danmark.

  Læs mere
 • De mindste, Hans Reizels Forlag

  De mindste, Hans Reizels Forlag

  Det er i småbørnsalderen, det vigtigste sker. Her skabes de grundlæggende begreber, ord og holdninger, som barnet bærer med sig resten af livet. Derfor kan det undre, at der ikke er skrevet ret meget om, hvad der sker med de mindste børn, når de har vinket farvel til far og mor i vuggestuen eller børnehaven. Det vil denne bog råde bod på.

  Læs mere
 • Developmental Anatomy and Physiology of Children

  Developmental Anatomy and Physiology of Children

  This book is a comprehensive guide to developmental anatomy and physiology of children, related to the developing child from fetus up to adolescence. It takes a systematic approach and addresses all the body systems. As well as addressing normal growth and development it places pathology in perspective when related to developmental issues, such as congenital abnormalities.

  Læs mere
 • ERC guidelines: Paediatric Basic Life Support

  ERC guidelines: Paediatric Basic Life Support

  These guidelines aim to provide clear advice to healthcare professionals and members of the general public about the delivery of basic life support (BLS) to children. Cardiorespiratory arrest occurs less frequently in children than in adults; thus, both healthcare professionals and lay people are less likely to be involved in paediatric resuscitation.

  Læs mere
 • Embryologi, genetik og medfødte misdannelser (LFS)

  Embryologi, genetik og medfødte misdannelser (LFS)

  Klart og pædagogisk gennemgås fostrets udvikling trin for trin, og det forklares, hvordan de forskellige variationer og anomalier, man støder på under udviklingen, er opstået. I bogens anden del beskriver forfatteren arvelighedslære, læren om generne, populationsgenetik, prænatal diagnostik, genetisk rådgivning og genteknologi.

  Læs mere
 • Essential Paediatrics, 4th Edition

  Essential Paediatrics, 4th Edition

  Now in its 4th Edition, Essential Paediatrics remains the established, must-have textbook on the market. Generations of medical students have used this book throughout the years to understand common disorders of children and their differential diagnosis and treatment. Thoroughly updated, this excellent resource offers brief, succinct chapters with information-packed pages and a wealth of helpful line drawings.

  Læs mere
 • Examination Paediatrics, 4th Edition

  Examination Paediatrics, 4th Edition

  Examination Paediatrics, 4th Edition is written for candidates preparing for the Fellowship Examination of the Royal Australasian College of Physicians (FRACP). This includes both Australian and New Zealand candidates as well as candidates taking the Australian examination in other countries.

  Læs mere
 • daspcan

  daspcan

  Dansk selskab til forebyggelse af børnemishandling og omsorgssvigt – også kaldet daspcan – blev etableret i januar 1994 af en gruppe offentligt ansatte fra forskellige sektorer med relation til diagnostik og behandling af omsorgssvigt. Selskabets formål er at afholde møder og kongresser, der informerer og fastholder fokus på de mange forhold, hvoraf omsorgssvigt kan opstå, forebygges og behandles.

  Læs mere