Pædiatri er udviklet og accepteret som et aldersafgrænset lægeligt speciale, fordi sygdomsmønstret hos børn er forskelligt fra voksnes, og fordi både symptomer, forløb, behandling og prognose er påvirket af, at børns sygdomme rammer en organisme i vækst.
Som i andre lægelige specialer har udviklingen ført til en yderligere specialisering i pædiatri, fx nyfødte børns sygdomme (neonatologi), børneallergologi, socialpædiatri og neuropædiatri. Der findes børneafdelinger på alle danske universitets- og centralsygehuse.

Læs mere

There is no substitute -whatsoever, for hard work and experience.

— Imran Parvaiz
 • Neonatology at a Glance

  Neonatology at a Glance

  The at a Glance series is popular among medical students, residents, junior doctors and health professionals for its concise and clear approach and excellent illustrations. Each topic is concisely covered in a double-page spread with color summary diagrams accompanied by explanatory text. Covering a wide range of topics, books in the at a Glance series are ideal as introductory subject texts or for revision purposes.

  Læs mere
 • Neurologi: Glasgow Coma Skala

  Neurologi: Glasgow Coma Skala

  Retningslinier udarbejdet af Dansk Neurotraumeudvalg på baggrund af forslag fra Skandinavisk Neurotraumekomite.

  Læs mere
 • Nielsen, Y: Børnepsykiatri-noter

  Nielsen, Y: Børnepsykiatri-noter

  Skrevet af stud.med. fra Københavns Universitet.

  Læs mere
 • Omsorg for anbragte børn og unge

  Omsorg for anbragte børn og unge

  Med bidrag af Laila Dreyer Espersen og Gitte Frydensbjerg Omsorg er et helt centralt begreb for døgninstitutionernes pædagogiske praksis. På børnehjem, behandlingshjem, socialpædagogiske opholdssteder og lukkede institutioner er der bred enighed om, at målet er at yde de anbragte børn omsorg. De har brug for tryghed og forudsigelighed, for at blive set, værdsat og anerkendt og for at udvikle selvstændighed.

  Læs mere
 • Omsorgssvigt Bind 1 – Det teoretiske grundlag

  Omsorgssvigt Bind 1 – Det teoretiske grundlag

  Denne 4. udgave er udtryk for et ønske om at integrere teori om omsorgssvigt, tilknytningsteori og hjerneforskning og bygger på Kari Killéns nære samarbejde med praksisfeltet, i forbindelse med forskning, supervision, konsultation og nu også metodeudvikling med henblik på arbejdet med alvorligt psykosocialt belastede familier.

  Læs mere
 • Omsorgssvigt Bind II – Praksis og ansvar

  Omsorgssvigt Bind II – Praksis og ansvar

  Denne 4. udgave er udtryk for et ønske om at integrere teori om omsorgssvigt, tilknytningsteori og hjerneforskning og bygger på Kari Killéns nære samarbejde med praksisfeltet, i forbindelse med forskning, supervision, konsultation og nu også metodeudvikling med henblik på arbejdet med alvorligt psykosocialt belastede familier.

  Læs mere
 • Opvækst og psykisk udvikling

  Opvækst og psykisk udvikling

  Opvækst og psykologisk udvikling er en solid og opdateret indføring i udviklingspsykologiske teorier og perspektiver. Det er en grundbog til studerende på pædagoguddannelsen, som er skrevet ud fra et perspektiv, der i lige så høj grad gør den anvendelig på læreruddannelsen og andre videregående uddannelser.

  Læs mere
 • Paediatric Handbook

  Paediatric Handbook

  The Royal Children's Hospital, Melbourne is a leading clinical and training centre in paediatrics. This Handbook is a highly popular, succinct guide to managing common and serious disorders in childhood. It is used far beyond the hospital by medical, nursing, and allied health professionals caring for children.

  Læs mere
 • Paediatrics at a Glance

  Paediatrics at a Glance

  Paediatrics at a Glance provides an introduction to paediatrics and the problems encountered in child health as they present in primary, community and secondary care, from birth through to adolescence. Each concise chapter diagrammatically summarises the main differential diagnoses for each presenting symptom, with accompanying text which covers important disorders and conditions.

  Læs mere
 • Paediatrics: Clinical Cases Uncovered

  Paediatrics: Clinical Cases Uncovered

  Guiding you through paediatrics, Clinical Cases Uncovered presents real-life problems which you can work through and improve. Each case looks at a different child, from premature infant to teenager, with acute or long-term problems. Presentations reflect common primary care and hospital-based practice and will give you a detailed insight into how children with a wide variety of problems can be assessed and managed.

  Læs mere
 • Pædiatri Links 35

  Pædiatri Links 35

  Kommer snart ...

  Læs mere
 • Pædiatri – en illustreret lærebog

  Pædiatri – en illustreret lærebog

  Nu er den her endelig – en dansk pensumdækkende lærebog i pædiatri! Pædiatri er en oversættelse af den populære engelske bog “Illustrated Textbook of Paediatrics”. Bogen er grundigt bearbejdet til danske forhold af nogle af de mest kompetente eksperter inden for pædiatrien. Et særligt kendetegn ved bogen er den rigdom af illustrationer, faktabokse og cases, der gør det omfattende stof nemt at orientere sig.

  Læs mere