Formålet med kurset er at give de medicinske studenter indsigt og viden om patologisk anatomi, et fag som på morfologisk grundlag udforsker de sygelige processer i celler og væv.

Den almene patologiske anatomi beskriver de generelle sygdomsprocesser, der danner grundlaget for den specielle patologiske anatomi, hvor sygdomsprocesser i de enkelte organer beskrives detaljeret.

Læs mere

People pay the doctor for his trouble; for his kindness they still remain in his debt.

— Seneca
 • Advanced Techniques in Diagnostic Cellular Pathology

  Advanced Techniques in Diagnostic Cellular Pathology

  In recent years cellular pathology has become more closely involved in the direct management of patients with the introduction of molecular technologies and targeted therapies. Advanced Techniques in Diagnostic Cellular Pathology introduces students and professionals to these concepts and the key technologies that are influencing clinical practice today.

  Læs mere
 • Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

  Autopsy Pathology: A Manual and Atlas

  A mainstay for pathology residents, Autopsy Pathology is designed with a uniquely combined manual and atlas format that presents today's most complete coverage of performing, interpreting, and reporting post-mortem examinations. This lasting and useful medical reference book offers a practical, step-by-step approach to discussing not only the basics of the specialty, but the performance of specialized autopsy procedures as well.

  Læs mere
 • Genesers histologi, Munksgaard

  Genesers histologi, Munksgaard

  Genesers histologi gennemgår sammenhængen mellem struktur og funktion og relaterer dette til sygdomsprocesser og den kliniske hverdag. Bogen er særdeles pædagogisk opbygget, og hvert kapitel indeholder bokse med kliniske eksempler eller uddybende viden og afsluttes med testspørgsmål til det pågældende kapitel. Alle kapitlerne er gennemgribende bearbejdede og opdaterede.

  Læs mere
 • Håndbog i patologi, FADL

  Håndbog i patologi, FADL

  I det nye oplag fra 2005 har bogen skiftet titel til “Håndbog i patologi” – slet og ret. Ud over at fungere som opslagsværk for medicinstuderende ved gennemgang af de patologiske mikroskopiske og makroskopiske præparater er bogen et glimrende supplement til undervisningen i patologi og er ved sin systematiske og pædagogiske gennemgang et godt værktøj for den studerende.

  Læs mere
 • Klinisk patologi, FADL

  Klinisk patologi, FADL

  Bogen omfatter en grundig indføring i den specielle kliniske patologi. Den introducerer sygdomslære og histopatologisk diagnostik inden for de forskellige organsystemer. Målgruppen er medicinstuderende, læger i speciallægeuddannelse, håndbogssamlingen i alle de kliniske lægespecialer og studerende på andre sundhedsuddannelser.

  Læs mere
 • Kompendium i almen patologi

  Kompendium i almen patologi

  “Kompendium i almen patologi” er en lærebog for studerende, som skal have et grundlæggende kendskab til patologi. Patologi er en vigtig og nødvendig forudsætning for at kunne forstå sygdomsprocesser i organismen og relatere disse til det kliniske sygdomsbillede.

  Læs mere
 • Kræftens Bekæmpelse

  Kræftens Bekæmpelse

  Kræftens Bekæmpelses historie starter i 1904, hvor danske læger besluttede at danne Den Almindelige Danske Lægeforenings Cancerkomité. I 1912 blev der lavet en landsdækkende indsamling til det Radiumfondet, der havde til opgave at drive kræftsygehuse. Kræftens Bekæmpelses formål er at bekæmpe kræftsygdomme og deres følgevirkninger. Konkret arbejder vi med forskning, forebyggelse og støtte af patienter og deres pårørende.

  Læs mere
 • Patobank

  Patobank

  Oplysninger i Patobank opdateres løbende ved overførsel af data fra patologiafdelingernes patologisystemer. Fra Patobank indrapporteres lovpligtige data til Sundhedsstyrelsens Landsregister for Patologi (LRP) i overensstemmelse med "Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser" (2011).

  Læs mere
 • Patologi og farmakologi

  Patologi og farmakologi

  Denne lærebog i patologi og farmakologi blev oprindeligt udgivet som grundbog for ergoterapeuter og fysioterapeuter, men er i de følgende udgaver udvidet og justeret, så den retter sig mod flere sundhedsuddannelser, hvor der er behov for en basal indføring i de to fagområder patologi og farmakologier.

  Læs mere
 • Patologi, 2. udgave, FADL

  Patologi, 2. udgave, FADL

  Denne 2. udgave er opdateret med den nyeste forskning indenfor området. Billedmaterialet er fornyet og optimeret, så teksten på bedste vis understøttes af illustrationer og fotos. Tillige er teksten omhandlende den almene patologi blevet opgraderet. Bogen er pædagogisk opbygget med definition, patologi, klinisk-patologisk korrelation og basisviden for hver patoanatomisk defineret sygdom.

  Læs mere
 • Patologisk anatomi, Munksgaard

  Patologisk anatomi, Munksgaard

  Patologisk anatomi gennemgår de sygdomme, man oftest møder i den kliniske hverdag. Bogen har indledende kapitler om de basale patologiske processer og gennemgår derefter hvert system for sig. Alle kapitler er suppleret med bokse, som beskriver kliniske aspekter og parakliniske data anvendt ved diagnose eller giver mere dybdegående viden.

  Læs mere
 • Patologisk atlas

  Patologisk atlas

  Nu udkommer FADL’s Forlag med et atlas i patologi. ”Patologisk atlas” er ment som et supplement til lærebogen i patologi. Her vil man hurtigt kunne danne sig et overblik over stoffet. I denne bog ligger fokus på den visuelle patologi – altså præparaters udseende og genkendelse af mønstre. Det banebrydende i denne udgivelse er, at der både optræder billeder af det syge og det raske væv.

  Læs mere