Formålet med kurset er at give de medicinske studenter indsigt og viden om patologisk anatomi, et fag som på morfologisk grundlag udforsker de sygelige processer i celler og væv.

Den almene patologiske anatomi beskriver de generelle sygdomsprocesser, der danner grundlaget for den specielle patologiske anatomi, hvor sygdomsprocesser i de enkelte organer beskrives detaljeret.

Læs mere

The art of medicine consists in amusing the patient while nature cures the disease.

— Voltaire
 • Håndbog i patologi, FADL

  Håndbog i patologi, FADL

  I det nye oplag fra 2005 har bogen skiftet titel til “Håndbog i patologi” – slet og ret. Ud over at fungere som opslagsværk for medicinstuderende ved gennemgang af de patologiske mikroskopiske og makroskopiske præparater er bogen et glimrende supplement til undervisningen i patologi og er ved sin systematiske og pædagogiske gennemgang et godt værktøj for den studerende.

  Læs mere
 • Hannani, D: Maligne lymfomer

  Hannani, D: Maligne lymfomer

  Noter af Damoun Hannani, stud med.

  Læs mere
 • Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology

  Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology

  Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology uses a wealth of vivid, full-color images to help you master histology and cell biology. Dr. Abraham L. Kierszenbaum presents an integrated approach that correlates normal histology with cellular and molecular biology, pathology, and clinical medicine throughout the text.

  Læs mere
 • Horn, T: Patologi, Blærecancer

  Horn, T: Patologi, Blærecancer

  Noter til blærecancer af Overlæge dr. med. Thomas Horn.

  Læs mere
 • Horn, T: Patologi, Nyresygdomme

  Horn, T: Patologi, Nyresygdomme

  Noter til nyresygdomme af Overlæge dr. med. Thomas Horn.

  Læs mere
 • Human Pathology

  Human Pathology

  Well illustrated, with exceptional reproductions of photomicrographs and microscopic anatomy, this critical and authoritative journal offers great diversity of coverage in each issue. Regular features include original contributions, current topics and progress in anatomic pathology, case studies, book reviews and notices. Several issues each year combine symposia with the regular editorial features.

  Læs mere
 • Internet Pathology Laboratory for Medical Education

  Internet Pathology Laboratory for Medical Education

  The WebPath® educational resource contains over 2700 images with text that illustrate gross and microscopic pathologic findings along with radiologic imaging associated with human disease conditions. For self-assessment and self-directed study there are over 1300 examination items. There are more than 20 tutorials in specific subject areas. These computer-aided instructional materials support educational programs.

  Læs mere
 • Klinisk patologi, FADL

  Klinisk patologi, FADL

  Bogen omfatter en grundig indføring i den specielle kliniske patologi. Den introducerer sygdomslære og histopatologisk diagnostik inden for de forskellige organsystemer. Målgruppen er medicinstuderende, læger i speciallægeuddannelse, håndbogssamlingen i alle de kliniske lægespecialer og studerende på andre sundhedsuddannelser.

  Læs mere