Hovedindholdet i denne undervisning er psykiatrisk interview- og samtaleteknik, og undervisningen vil fokusere på patienters følelsesmæssige reaktioner på sygdom, invaliditet og død.

I denne forbindelse drøftes psykosomatiske problemer og krisereaktioner, og man lægger særlig vægt på de opgaver, der kræver et nært samarbejde mellem psykiatere og somatikere.

Læs mere

Anatomi er ligesom at kunne en telefonbog udenad. Samme Præcision og mængde.

— Shahid Q. Manan
 • DepNet

  DepNet

  DepNet.dk giver dig viden om og indsigt i sygdommen depression og bipolar lidelse. DepNet.dk vil forbedre hverdagen for de personer, som er berørt af depression, bipolar lidelse og relaterede sygdomme.

  Læs mere
 • Depressionssygdommen – fra videnskab til klinisk praksis

  Depressionssygdommen – fra videnskab til klinisk praksis

  I bogen lægger forfatteren ikke skjul på sin overbevisning om, at alvorlige depressioner har deres baggrund i en ubalance i hjernens transmittersystemer og dermed skyldes en underliggende hjernesygdom. Dette synspunkt er veldokumenteret igennem hele bogen, men Jens Knud Larsen levner også plads til kapitler om psykoterapi og relevante psykologiske undersøgelser og teorier om depression.

  Læs mere
 • Dynamisk psykiatri

  Dynamisk psykiatri

  Den overordnede målsætning for arbejdet med denne udgave har været at gøre Dynamisk psykiatri til en ny og i faglig henseende endnu stærkere lærebog forankret i en psykodynamisk og human-videnskabelig psykiatrisk tradition. Det er blevet til den hidtil mest omfattende revision i bogens foreløbigt 15-årige historie.

  Læs mere
 • Etniske minoriteter

  Etniske minoriteter

  Bogens formål er at give læseren nogle værktøjer til at forstå, hvad der udspiller sig i mødet mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund, dvs. et kulturmøde. Kulturmødet er meget dynamisk - viden, erfaringer og synspunkter udveksles - forhandling finder sted - holdninger og adfærd kan ændres som et resultat af mødet. Kommunikationen er således central.

  Læs mere
 • Fokus på relationer – Psykiatri i praksis

  Fokus på relationer – Psykiatri i praksis

  Fokus på relationer handler om at arbejde med relationer i psykiatrien: At kunne skabe en kvalitativ god og respektfuld relation til den psykisk syge er helt afgørende for at skabe udvikling og forandring. Det har stor betydning for den psykisk syges recoveryproces at få hjælp til at kunne indgå i relationer til andre mennesker, i særdeleshed til det nære netværk af familie og venner.

  Læs mere
 • Fra patient til person

  Fra patient til person

  De fleste mennesker, som får alvorlige psykiske lidelser, kommer sig igen. Men hvad er det, der hjælper? Med udgangspunkt i interview med mennesker, der har svære psykiske lidelser, diskuterer den svenske psykolog Alain Topor disse menneskers egne erfaringer og viden om, hvad de selv gør for at komme sig eller få det bedre, og hvad andre kan gøre for at støtte dem.

  Læs mere
 • Fysisk helbred blandt psykisk syge, FADL

  Fysisk helbred blandt psykisk syge, FADL

  ”Fysisk helbred blandt psykisk syge” er ment som en undervisningsbog og et opslagsværk, som den praktiserende læge og det specialiserede sundhedsvæsen (både psykiatri og somatik) kan bruge, når der er brug for konkret vejledning i at forebygge og behandle fysiske helbredproblemer og somatisk sygdom blandt psykisk syge patienter.

  Læs mere
 • Grundbog i psykiatri

  Grundbog i psykiatri

  Grundbog i psykiatri 2. udgave giver en opdateret beskrivelse af psykiatrien med mennesket i centrum og med en bred videnskabelig tilgang. Alle psykiske lidelser i WHO´s diagnoseliste ICD-10 bliver gennemgået med fokus på årsagsforhold, forekomst, diagnostik og behandling, og der refereres desuden til diagnoserne i den nyeste udgave af den amerikanske diagnoseliste (DSM-5).

  Læs mere
 • Helt – ikke stykkevis og delt

  Helt – ikke stykkevis og delt

  Bogen giver en indføring i psykiatrisk sygepleje og de mest almindelige sygdomstilstande og fænomener, som fører til psykiske lidelser. Ved siden af den teoretiske og forskningsbaserede viden om psykiatrisk sygepleje og psykisk sundhed vies både personales og patienters erfaringer stor plads. Bogen har derfor en solid forankring i praksis.

  Læs mere
 • Heroinafhængighed, FADL

  Heroinafhængighed, FADL

  Vi ved, at heroinafhængighed fører til en medicinsk forstyrrelse, som påvirker hjernens stressregulering. Denne forstyrrelse kan behandles effektivt med vedligeholdelsesbehandling, som mindsker dødelighed, sygelighed, kriminalitet og stofbrug. Gevinsten for samfundet ved vedligeholdelsesbehandling er stor.

  Læs mere
 • Invitation til socialpsykiatri

  Invitation til socialpsykiatri

  Socialpsykiatri er professionel støtte til, at sårbare borgere og borgere med psykosociale funktionsnedsættelser får mulighed for at komme sig og få en mere selvstændig tilværelse og ikke mindst genskabe kontrollen over eget liv. I "Invitation til socialpsykiatri" får du er grundigt indblik i de temaer, der er fra støtte-kontaktperson-ordrninger og om omsorgsarbejdet med de hjemløse såvel som et indblik i mere bredt anlagte former.

  Læs mere
 • Kære Luise

  Kære Luise

  Kære Luise er en chokerende, gribende og personlig beretning om en mors kamp for sin psykisk sårbare datters overlevelse i det psykiatriske behandlingssystem. Det er en intens og dokumenterende bog om behandlingssystemets svigt, som det er umuligt at lukke øjnene for. Det er en historie om en mors skæbnesvangre tro på, at ´systemet´ vil hendes datter det bedste.

  Læs mere