Hovedindholdet i denne undervisning er psykiatrisk interview- og samtaleteknik, og undervisningen vil fokusere på patienters følelsesmæssige reaktioner på sygdom, invaliditet og død.

I denne forbindelse drøftes psykosomatiske problemer og krisereaktioner, og man lægger særlig vægt på de opgaver, der kræver et nært samarbejde mellem psykiatere og somatikere.

Læs mere

When a lot of remedies are suggested for a disease, that means it cannot be cured.

— Anton Chekhov
 • Core Psychiatry, 3rd Edition

  Core Psychiatry, 3rd Edition

  A new edition of a highly successful, award winning textbook for trainee psychiatrists, covering in one volume all the subjects required for the new MRCPsych and similar exams. Written in a highly engaging manner, it will also prove invaluable to qualified psychiatrists who need to keep up-to-date with the latest developments, as well as clinical psychologists, general practitioners, psychiatric nurses.

  Læs mere
 • Dansk Psykiatrisk Selskab

  Dansk Psykiatrisk Selskab

  Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) er et lægevidenskabeligt selskab, der har det som hovedopgave at fremme dansk psykiatri samt dansk forskning inden for dette område. Vi arbejder for at sikre den bedst mulige uddannelse af fagets udøvere, og for at befolkningen til stadighed har adgang til optimale psykiatriske behandlingstilbud.

  Læs mere
 • Dansk Selskab For Distriktspsykiatri

  Dansk Selskab For Distriktspsykiatri

  DSD er et sundhedsfagligt selskab, der ønsker at fremme udviklingen af dansk distriktspsykiatri, samt forskning, kvalitetssikring og uddannelse inden for dette område.
Selskabet har endvidere til formål at fremme interessen for faget, at medvirke til en afstigmatisering af psykiatrien som helhed og at stimulere til en øget brugerindflydelse og mere dialog med distriktspsykiatriens brugere og deres pårørende.

  Læs mere
 • De gådefulde frontallapper

  De gådefulde frontallapper

  Hensigten med denne bog er at give læseren en opdateret viden om de bestemte adfærdsmønstre og funktionelle følgevirkninger, som typisk optræder efter en frontallapsskade. Forfatteren er ikke i tvivl om at kendskab til neuroanatomi og neuropsykiatri er en nødvendig ballast, når man skal udvikle meningsfulde behandlingsstrategier til denne gruppe af patienter, og hun kommer med sine velkvalificerede bud på indholdet.

  Læs mere
 • De psykiatriske diagnoser

  De psykiatriske diagnoser

  Ny tilgængelig bog om de psykiatriske diagnoser. En vigtig opslagsbog for alle psykiatri-interesserede. Diagnosen har altid spillet en væsentlig rolle, når mennesker bliver syge. "Hvad fejler jeg?" spørger man straks, når man får symptomer, smerter eller ubehag, fysisk eller psykisk. Diagnosen er udgangspunktet for behandlingen og et skøn over, hvordan forløbet vil blive.

  Læs mere
 • De psykiatriske diagnoser

  De psykiatriske diagnoser

  Ny tilgængelig bog om de psykiatriske diagnoser. En vigtig opslagsbog for alle psykiatri-interesserede. Diagnosen har altid spillet en væsentlig rolle, når mennesker bliver syge. "Hvad fejler jeg?" spørger man straks, når man får symptomer, smerter eller ubehag, fysisk eller psykisk. Diagnosen er udgangspunktet for behandlingen og et skøn over, hvordan forløbet vil blive.

  Læs mere
 • DepNet

  DepNet

  DepNet.dk giver dig viden om og indsigt i sygdommen depression og bipolar lidelse. DepNet.dk vil forbedre hverdagen for de personer, som er berørt af depression, bipolar lidelse og relaterede sygdomme.

  Læs mere
 • Depressionssygdommen – fra videnskab til klinisk praksis

  Depressionssygdommen – fra videnskab til klinisk praksis

  I bogen lægger forfatteren ikke skjul på sin overbevisning om, at alvorlige depressioner har deres baggrund i en ubalance i hjernens transmittersystemer og dermed skyldes en underliggende hjernesygdom. Dette synspunkt er veldokumenteret igennem hele bogen, men Jens Knud Larsen levner også plads til kapitler om psykoterapi og relevante psykologiske undersøgelser og teorier om depression.

  Læs mere