Hovedindholdet i denne undervisning er psykiatrisk interview- og samtaleteknik, og undervisningen vil fokusere på patienters følelsesmæssige reaktioner på sygdom, invaliditet og død.

I denne forbindelse drøftes psykosomatiske problemer og krisereaktioner, og man lægger særlig vægt på de opgaver, der kræver et nært samarbejde mellem psykiatere og somatikere.

Læs mere

A smart mother makes often a better diagnosis than a poor doctor.

— August Bier
 • 1500 Questions in Psychiatry

  1500 Questions in Psychiatry

  The advent of Modernising Medical Careers (MMC), the Post Graduate Medical Education and Training Board [PMETB), and possibly other bodies yet to come will keep the format of the MRCPsych in a state of evolution for the foreseeable future. Preparing for changing exams formats poses an added challenge for candidates.

  Læs mere
 • Acta Psychiatrica Scandinavica

  Acta Psychiatrica Scandinavica

  The aim of Acta Psychiatrica Scandinavica is to publish articles in English of high scientific quality representing clinical and experimental work in psychiatry. The scope is to act as an international forum for the dissemination of information advancing the science and practice of psychiatry. Original articles are welcomed.

  Læs mere
 • Advances in Psychiatric Treatment

  Advances in Psychiatric Treatment

  This innovative bimonthly journal has been designed to promote continuing professional development in psychiatry. Each issue includes commissioned articles dealing with physical and biological aspects of treatment, psychological and sociological interventions, management issues and treatments specific to the different psychiatric sub-specialties.

  Læs mere
 • Bashir, A: Børne- & ungdomspsykiatri

  Bashir, A: Børne- & ungdomspsykiatri

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Læs mere
 • Bashir, A: Voksenpsykiatri

  Bashir, A: Voksenpsykiatri

  Noterne er lavet for at lette og danne et hurtigt overblik over pensum. De kan ikke erstatte det stof som man kan læse i de relevante pensumbøger. Noterne skal bruges som et hjælp, hvis man er presset op til kommende eksamen. Der er opgivet pensum i hvert kompendium hvis man gerne vil gå mere i dybden med de enkelte emner. Noterne stammer fra Københavns Universitet.

  Læs mere
 • Clinical Child Psychiatry, 3rd Edition

  Clinical Child Psychiatry, 3rd Edition

  Making a psychiatric diagnosis in children can be challenging: some clinicians say the incidence of some childhood disorders, such as bipolar disorder and ADHD, is over-diagnosed while others saying they are undiagnosed, undertreated, and are a large burden on society. The drug treatment of child psychiatric disorders can also be controversial in children and adolescents.

  Læs mere
 • Klinisk neuropsykiatri

  Klinisk neuropsykiatri

  Neuropsykiatri er en tværvidenskabelig disciplin, der søger at forstå psykiske lidelser fra det molekylære til det psykologiske niveau ved at kombinere resultater fra de moderne hjernevidenskabers intensive forskning i hjernen og dens funktioner med klassisk klinisk psykiatri. Neuropsykiatri omfatter både det voksen- samt det børne- og ungdomspsykiatriske speciale.

  Læs mere
 • Klinisk psykiatri, Munksgaard

  Klinisk psykiatri, Munksgaard

  Klinisk psykiatri, 4. udgave, er stærkt revideret med mange nye bidragsydere og kapitler, herunder psykopatologi, den psykiatriske journal, akut psykiatri, psykofarmakologisk behandling, psykoterapi og psykosociale interventioner. Som noget nyt er tilføjet særskilte tværgående kapitler om psykopatologi, den psykiatriske journal, akut psykiatri, psykofarmakologisk behandling, psykoterapi og psykosociale interventioner.

  Læs mere
 • Klinisk psykometri

  Klinisk psykometri

  Klinisk psykometri fører læseren igennem de kliniske og statistiske sammenhænge der foreligger, når symptomer stykkes sammen til et psykiatrisk sygdomsbillede enten som en ICD-10-diagnose eller som et tal på en symptomskala. Bogen medtager eksempler på vurderingsskalaer og spørgeskemaer om fx skizofreni, depression og stress.

  Læs mere
 • Mentaliseringsbaseret behandling af borderline

  Mentaliseringsbaseret behandling af borderline

  Denne brugervenlige guide beskriver, hvordan man behandler borderline-patienter ved at hjælpe dem til at udvikle og bevare en mere robust mentaliseringsevne i tilknytningsforhold. Den forsyner praktikere med alt, hvad de har brug for at vide om mentaliseringsbaseret behandling (MBT) – både ambulant i daghospitalsregi.

  Læs mere
 • Mit liv som deleteenager, FADL

  Mit liv som deleteenager, FADL

  “Mit liv som deleteenager” er bogen til teenageren, hvis forældre lige er blevet skilt eller har været det i et stykke tid. Her kan teenageren skrive om sig selv, om at være deleteenager, om sin familie, også om de nye medlemmer, og venner. Hvordan livet er nu, og hvordan det har været. Uanset hvor meget vi anstrenger os for, at det ikke skal være svært for vores børn, når vi går fra hinanden.

  Læs mere
 • NetPsykiater

  NetPsykiater

  Formålet med NetPsykiater er at formidle saglig og uafhængig viden om psykiatri og psykologi på nettet i et klart og let forståeligt sprog, der henvender sig til alle. Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om psykiske sygdomme. Psykiske sygdomme er desværre stadig belagt med tabu, og der er derfor stort behov for at udbrede kendskabet til dem og at få afmystificeret dem.

  Læs mere