Hovedindholdet i denne undervisning er psykiatrisk interview- og samtaleteknik, og undervisningen vil fokusere på patienters følelsesmæssige reaktioner på sygdom, invaliditet og død.

I denne forbindelse drøftes psykosomatiske problemer og krisereaktioner, og man lægger særlig vægt på de opgaver, der kræver et nært samarbejde mellem psykiatere og somatikere.

Læs mere

A smart mother makes often a better diagnosis than a poor doctor.

— August Bier
 • Progress in Neurology and Psychiatry

  Progress in Neurology and Psychiatry

  Progress in Neurology and Psychiatry is published six times a year, and is a journal for specialists in secondary care, GPs with an interest in neurology and psychiatry, community psychiatric nurses and other specialist health care professionals. Articles cover management, news updates and opinion in all areas of neurology and psychiatry.

  Læs mere
 • Psychiatry at a Glance, 5th Edition

  Psychiatry at a Glance, 5th Edition

  Psychiatry at a Glance is an easy-to-use, accessible introductory and study text for all students of psychiatry. It helps develop your skills in history taking and performing the Mental State Examination (MSE), and presents ‘need to know’ information on the basic science, treatment, and management of the major disorders.

  Læs mere
 • Psychiatry, 2nd Edition

  Psychiatry, 2nd Edition

  Following in the footsteps of the groundbreaking first edition, this second edition of Psychiatry is a comprehensive textbook of mental health that brings its subject alive with numerous case studies, images and photographs, and short references from the arts, history, and philosophy. These not only facilitate learning and memorisation, but also highlight the subjective experience of mental illness.

  Læs mere
 • Psychiatry, 2nd Edition, Churchill Livingstone

  Psychiatry, 2nd Edition, Churchill Livingstone

  This innovative resource provides a highly visual introduction to the basic principles and practice of psychiatry. Each topic is covered in a single two-page unit to make reference and study uncommonly easy and effective. Abundant full-colour line diagrams, clinical photographs, and MRI images demonstrate essential concepts at a glance.

  Læs mere
 • Psykiatri

  Psykiatri

  Bogen om psykiatri er opdelt i fire hoveddele: Sind og samfund, Sindssygdomme, undersøgelse og behandling, Psykoser og neuroser samt Særlige patientgrupper. Under Sind og samfund defineres sindssyge, hvad der er normalt, og behandlingen af sindssyge gennem tiderne. I et afsnit om Evner og livsevne diskuteres begreberne psykisk sund, psykisk sårbar og psykisk syg. Dernæst omtales vold.

  Læs mere
 • Psykiatri for ikke-psykiatere

  Psykiatri for ikke-psykiatere

  Skizofreni, de affektive sygdomme (depression og bipolar sygdom), angstlidelser, OCD, somatoforme tilstande, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, ADHD og demens gennemgås. Desuden er der mere tværgående kapitler om selvmord, misbrug, den retspsykiatriske patient samt samspillet mellem behandling og den sociale indsats.

  Læs mere
 • Psykiatri – en lærebog om voksnes psykiske sygdomme

  Psykiatri – en lærebog om voksnes psykiske sygdomme

  “Psykiatri – en lærebog om voksnes psykiske sygdomme” har i denne 4. udgave gennemgået en omfattende revision og er ajourført med de nyeste referencer og den nyeste viden. Blandt andet er der tilføjet to nye kapitler om mental retardering og ADHD/hyperkinetisk syndrom hos voksne, ligesom antallet af figurer og tabeller er udvidet betydeligt.

  Læs mere
 • Psykiatri: Personlighed

  Psykiatri: Personlighed

  Noter fra Undervisning.

  Læs mere
 • Psykiatri: Skizofreni

  Psykiatri: Skizofreni

  Noter fra Undervisning.

  Læs mere
 • Psykiatribogen, Sind- krop- samfund

  Psykiatribogen, Sind- krop- samfund

  Psykiatri er, ifølge bogens forfattere, et uroligt fag i den forstand, at det repræsenterer en række møder; mellem naturvidenskab og humanistiske videnskaber, mellem biologi og kultur, krop og sind, mellem forskellige faglige forståelsesformer og mellem terapeutiske traditioner. Forfatterne bevæger sig i spændingsfeltet mellem behovet for objektiv viden og respekten for klientens egen subjektive oplevelse af livet, verden og lidelsen.

  Læs mere
 • Psykiatriens historie i Danmark

  Psykiatriens historie i Danmark

  I denne bog gives for første gang en samlet historisk skildring af den danske hospitalspsykiatri med fokus på både videnskabelige landvindinger og den skiftende historiske kontekst, psykiatrien har udviklet sig igennem. I ti kapitler fortæller forfatterne – som tæller både psykiatere og historikere – om dansk psykiatri fra grundlæggelsen af Sct. Hans Hospital i 1600-tallet til i dag.

  Læs mere
 • Psykiatriens samtidshistorie

  Psykiatriens samtidshistorie

  I Psykiatriens samtidshistorie præsenteres læseren for et vue over psykiatrien fra begyndelsen af 1800-tallet og frem til tiden før Anden Verdenskrig. Herefter følger en skildring og beskrivelse af psykiatrien frem til årtusindskiftet. Forfatteren ønsker at vise, hvordan kulturelle og politiske begivenheder sammen med fagets egne forskningsresultater og landvindinger har påvirket det medicinske paradigme.

  Læs mere