Psykologiundervisningen tager udgangspunkt i menneskets sundhed og sygdom.

Hovedformålet med faget og dets placering i studiet er, at det skal give de nødvendige forudsætninger for at starte en udvikling hos den studerende med det sigte, at den studerende gennem sit studieforløb lærer at placere den menneskelige psyke i en helhedspræget relevant relation til de øvrige fags overvejende somatiske og tekniske indhold.

Læs mere

There is no substitute -whatsoever, for hard work and experience.

— Imran Parvaiz
 • Bag om Borderline

  Bag om Borderline

  Karin Dyhr er forfatter til steadyselleren Glaspigen. I Bag om borderline bygger hun på egne og en række andre patienters erfaringer, når hun skriver om sygdommen, der især rammer kvinder. Populært sagt bliver mænd psykopater, kvinder får diagnosen borderline eller emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse. Skønmæssigt får cirka 2 procent af befolkningen borderline (100.000 mennesker).

  Læs mere
 • Barndomspsykologi

  Barndomspsykologi

  Bogen formidler Dion Sommers forskning om børns udvikling og hans nye begreb "Barndomspsykologi". Barndomspsykologi betragter børns udvikling i relation til vor tids samfund, kultur og hverdagsliv og er et kritisk opgør med en række dominerende børne- og familiepsykologiske teorier.

  Læs mere
 • Barnet og samfundet

  Barnet og samfundet

  Barnet og samfundet.

  Læs mere
 • Barnets psykologi

  Barnets psykologi

  Den verdenskendte psykolog Jean Piaget og hans nærmeste medarbejder, Bärbel Inhelder, skrev denne bog i 1966. Den udkom første gang på dansk i 1971. At den nu genudgives i let revideret form skyldes den fornyede interesse for Piaget og hans forskning, man oplever i disse år.

  Læs mere
 • Behavior and Medicine

  Behavior and Medicine

  This new edition of one of the most popular and highly regarded texts on behavioral and social science in medicine has been fully revised and updated. It is structured to reflect the latest Institute of Medicine recommendations on the teaching of behavioral and social sciences in medicine. Its 25 chapters are divided into five core domains.

  Læs mere
 • Behovet for anerkendelse

  Behovet for anerkendelse

  Honneths anerkendelsesteori er et seriøst bud på en kritisk teori, som er i stand til at indoptage flere fagdiscipliner på en konstruktiv måde. Selvom hans arbejde hovedsagelig er socialfilosofisk, så inspirerer han til nye politologiske, sociologiske, filosofiske og psykologiske analyser. Politologisk set er Honneth interessant, fordi han stiller anderledes og vigtige kategorier til rådighed for forståelsen.

  Læs mere
 • Bevidst nærvær

  Bevidst nærvær

  Gennem bevidst nærvær (mindfulness) kan man på en enkel, men effektiv måde lære at blive opmærksom på sine mest vanskelige følelser og livserfaringer og dermed en gang for alle bryde de depressive mønstres onde cirkel. Metoden kombinerer kognitiv terapi med buddhistisk inspirerede meditationsteknikker.

  Læs mere
 • Bevidst nærvær, Akademisk forlag

  Bevidst nærvær, Akademisk forlag

  Gennem bevidst nærvær (mindfulness) kan man på en enkel, men effektiv måde lære at blive opmærksom på sine mest vanskelige følelser og livserfaringer og dermed en gang for alle bryde de depressive mønstres onde cirkel. Metoden kombinerer kognitiv terapi med buddhistisk inspirerede meditationsteknikker.

  Læs mere