Psykologiundervisningen tager udgangspunkt i menneskets sundhed og sygdom.

Hovedformålet med faget og dets placering i studiet er, at det skal give de nødvendige forudsætninger for at starte en udvikling hos den studerende med det sigte, at den studerende gennem sit studieforløb lærer at placere den menneskelige psyke i en helhedspræget relevant relation til de øvrige fags overvejende somatiske og tekniske indhold.

Læs mere

A smart mother makes often a better diagnosis than a poor doctor.

— August Bier
 • Stress og arbejde

  Stress og arbejde

  Denne bog er en opdateret indføring i stressens fysiologi, dens årsager og de helbredsmæssige konsekvenser. Bogen præsenterer helt ny viden om vilkår og ressourcer, der modvirker stress, og om hvordan stress kan håndteres og behandles. Herudover giver forfatteren gode forslag til, hvordan man forebygger stress på arbejdspladsen og udformer en trivselspolitik.

  Læs mere
 • Stress og følelser

  Stress og følelser

  Stress er udråbt til vor tids største trussel mod folkesundheden. Det er noget, som det moderne menneske er nødt til at forholde sig til og finde strategier til at håndtere. I den forbindelse er Richard S. Lazarus ikke til at komme udenom. Som grundlægger af den moderne stressforskning udfolder han i bogen Stress og følelser et helt livs forskning og erfaring i sammenhængen mellem stress og følelser.

  Læs mere
 • Studmednoter: Eksamen Forår 2013

  Studmednoter: Eksamen Forår 2013

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Eksempelvise løsninger på eksamensopgaver.

  Læs mere
 • Studmednoter: Eksamen Forår 2014

  Studmednoter: Eksamen Forår 2014

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Eksempelvise løsninger på eksamensopgaver.

  Læs mere
 • Studmednoter: Re-Eksamen Forår 2012

  Studmednoter: Re-Eksamen Forår 2012

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Eksempelvise løsninger på eksamensopgaver.

  Læs mere
 • Studmednoter: Re-Eksamen Forår 2013

  Studmednoter: Re-Eksamen Forår 2013

  Dette link er fra "studmednoter.com". En meget fin side lavet af medicinstuderende fra Aarhus universitet. Eksempelvise løsninger på eksamensopgaver.

  Læs mere
 • Subsex

  Subsex

  Ansvarlig for kurset i psykisk og seksuel selvudvikling og for linksamlingen er: Speciallæge, sexolog & psykoterapeut Gert G. A. Erichsen.

  Læs mere
 • Sundhedspsykologi

  Sundhedspsykologi

  Hvad betyder livsstil for vores sundhed? Hvad er stress? Er psykosociale faktorer medvirkende til opståen af sygdom? Har de betydning for sygdommens forløb? Hvilke mekanismer er der i givet fald tale om? Hvordan kan det f.eks. være, at så mange mennesker fortsætter med at ryge, selvom de ved, at det øger risikoen for at dø af kræft eller hjertesygdom? Det er nogle af de mange spørgsmål sundhedspsykologien.

  Læs mere
 • Sundhedspsykologi

  Sundhedspsykologi

  Dette link er fra "effimedicin.mono.net". effimedicin.mono.net er en hjemmeside af stud.med. Elif Bayram fra Københavns Universitet. Siden er - helt berettiget - meget populær blandt de medicinstuderende. manan.dk kan varmt anbefale et besøg af siden.

  Læs mere
 • Supervision af psykoterapi

  Supervision af psykoterapi

  Supervision indtager en central position i psykoterapeuters uddannelse og udvikling. Trods flere lighedspunkter med psykoterapi, pædagogik og konsultation er psykoterapisupervision et selvstændigt virksomhedsområde. Supervisor må foruden at være en trænet psykoterapeut kende supervisionens særegne teori og metode. Bogens første del handler om centrale begreber og metoder.

  Læs mere
 • Svendsen, M: Psykologi Kompendium

  Svendsen, M: Psykologi Kompendium

  Skrevet af stud.med. Mikkel Svendsen. Ganske nyttig til eksamens-læsning ved det sundhedsvidenskabelige fakultet.

  Læs mere
 • The National Eating Disorders Association (NEDA)

  The National Eating Disorders Association (NEDA)

  The National Eating Disorders Association (NEDA) is the leading non-profit organization in the United States advocating on behalf of and supporting individuals and families affected by eating disorders. Reaching millions every year, we campaign for prevention, improved access to quality treatment, and increased research funding to better understand and treat eating disorders.

  Læs mere