retsmedicin, forensisk medicin, læren om naturvidenskabernes, herunder i særlig grad lægevidenskabens, anvendelse i retsvæsenets tjeneste.
Retsmedicin har et andet sigte end de fleste andre lægevidenskabelige specialer, som navnlig omfatter behandling og forebyggelse af sygdomme.

Pga. fagets nære relation til lovgivningen udøves den praktiske nationale retsmedicin vidt forskelligt i forskellige lande, helt afhængigt af forskelligheder i de nationale lovgivninger.

Læs mere

In nothing do men more nearly approach the gods than in giving health to men.

— Cicero
 • Højesteret

  Højesteret

  I grundlovens paragraf 3 er de tildelt henholdsvis den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Domstolene kan blandt andet afgøre, om den udøvende magts afgørelser er i overensstemmelse med loven, og om Folketingets love er i overensstemmelse med grundloven. Højesteret er rigets øverste domstol.

  Læs mere
 • Institut for Retsmedicin, Aarhus

  Institut for Retsmedicin, Aarhus

  Institut for Retsmedicin løser opgaver for Statsobducenturet som led i den forskningsbaserede myndighedsbetjening for politikredsene i Østjylland, Sydøstjylland, Nordjylland samt Midt- og Vestjylland. Disse opgaver er retslægelige obduktioner, findestedsundersøgelser -med tilhørende retslægelige ligsyn- samt personundersøgelser (klinisk retsmedicin).

  Læs mere
 • KU: Retsmedicin Eksamensopgaver

  KU: Retsmedicin Eksamensopgaver

  Eksamensopgaver fra Københavns Universitet, 1983-2012.

  Læs mere
 • LookSeeDo: Retsmedicin

  LookSeeDo: Retsmedicin

  Dette link er fra lookseedo.dk; en meget fin hjemmeside for medicinstuderende. Siden er lavet af 3 stud.med.'er fra KU: Michael Moesmann, Peter Tran og Tanja Skrba. manan.dk ønsker dem tillykke med siden.

  Læs mere
 • Mord i virkeligheden, FADL

  Mord i virkeligheden, FADL

  Retsmedicin er om noget det medicinske område, der binder liv og død sammen. Retsmedicinere kommer under huden på danskernes hverdagsliv og får et barskt indblik i den menneskelige natur. Det kan være skræmmende, men er også frem for noget ærligt. Den døde krop er fredfyldt, al forstillelse og falskhed er forsvundet.

  Læs mere
 • Patologi: Obduktionsprocedure

  Patologi: Obduktionsprocedure

  Noter fra Undervisning.

  Læs mere
 • Politi

  Politi

  Her finder du oplysninger om rettigheder i forbindelse med indholdet på politiets hjemmeside, samt informationer om særlige funktionaliteter.

  Læs mere
 • Retslægerådet

  Retslægerådet

  Retslægerådets vejledning vedrørende forelæggelse af civile sager er senest ajourført i 2008, og kvaliteten af forelæggelserne er mærkbart forbedret, hvad der også afspejler sig i forbedrede sagsbehandlingstider. I en del tilfælde forsinkes sagsbehandlingen dog stadig af, at forelæggelserne er ufuldstændige, især med henblik på vedlæggelse af egen læges journal samt alt relevant billeddiagnostisk materiale.

  Læs mere