En lægesekretær har mange forskellige opgaver i løbet af en dag. En stor del af arbejdet består af telefonsamtaler med patienter og offentlige myndigheder inden for sundhedssektoren.

Lægesekretærer kan både arbejde på hospitaler, på private sygehuse og i en lægepraksis. Hos den praktiserende læge har sekretæren ofte også sygeplejeopgaver i laboratoriet.

Læs mere

Not even the sky is the limit.

— Imran Parvaiz
 • Kvinde, mand og fødsel

  Kvinde, mand og fødsel

  Graviditet og fødsel, sygdomme hos mor og barn, kvindesygdomme, kønssygdomme. Nyrer og urinvejes anatomi, fysiologi og sygdomslære. Denne bog indeholder i virkeligheden to bøger. Kvinde, mand og fødsel har kapitler om sexologi, graviditet og fødsel, kvinden i graviditet og fødsel, det nyfødte barns sygdomme, kvindens underlivssygdomme, brystet samt mandens sygdomme.

  Læs mere
 • Medicinske forkortelser og akronymer

  Medicinske forkortelser og akronymer

  Hvad står fremmedartede forkortelser/akronymer som DIDMOAD, NK-LGLL, PIR-GAS og PUPPP for? Kan MBL betyde flere ting? Hvilken forskel er i betydning af Lif og LIF? Står PEG for forskellige ting på dansk og engelsk? Står et L i en given forkortelse for leucyl, leucocyte, leukemia, lymphoadenopathy, lymphocyte, lymphocytic, lymphotropic eller lymphoma?

  Læs mere
 • Nervesystemet

  Nervesystemet

  Hjernens og nervernes anatomi, fysiologi og sygdomslre. Bogen indeholder en detaljeret anatomisk beskrivelse af hjernen, hjernenerverne, rygmarven og rygmarvsnerverne og opdelingen i det somatiske nervesystem (som betjener skeletmuskulaturen) og det autonome nervesystem (som betjener indvolde og blodkar som er uden for viljens herredømme).

  Læs mere
 • Øjne

  Øjne

  Øjets anatomi, funktion og sygdomslære. Der gives først et overblik over øjet og synssansen. Derefter gennemgås øjets bygning og synssansen detaljeret, herunder synsmåling med synstavle. Farvesynet forklares med brug af farvebilleder. Der gives et overblik over øjensygdommene og af den almindelige øjenundersøgelse (med farvebilleder af nethinden).

  Læs mere
 • Øre-næse-hals: Anatomi, fysiologi og sygdomslære

  Øre-næse-hals: Anatomi, fysiologi og sygdomslære

  Øre-næse-hals: Anatomi, fysiologi og sygdomslære. Først gives et overblik over opbygningen af øre, næse, mund, svælg og strube. Derefter gennemgås en række sygdomme, undersøgelser og behandlinger for medfødte sygdomme, allergiske sygdomme, infektioner, godartede og ondartede svulster, samt læsioner og fremmedlegemer. Der er til sidst et sørligt afsnit om stemme, tale og sprog.

  Læs mere
 • Psykiatri

  Psykiatri

  Bogen om psykiatri er opdelt i fire hoveddele: Sind og samfund, Sindssygdomme, undersøgelse og behandling, Psykoser og neuroser samt Særlige patientgrupper. Under Sind og samfund defineres sindssyge, hvad der er normalt, og behandlingen af sindssyge gennem tiderne. I et afsnit om Evner og livsevne diskuteres begreberne psykisk sund, psykisk sårbar og psykisk syg. Dernæst omtales vold.

  Læs mere