Målsætningen med kurset er at formidle den socialmedicinske viden, enhver læge bør have som baggrund for patientkontakten ved undersøgelse, diagnose og behandling, dels ved patientkontakt i almindelighed, og dels ved særligt socialmedicinsk belastede patientgrupper.

Desuden er der afsat tid til feltarbejde i mindre grupper med udgangspunkt i socialmedicinske forhold i lokalsamfundet.

Læs mere

Virus er et latinsk ord, der oversat af læger betyder, at dit gæt er lige så godt som mit.

— Ukendt
 • Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen er en del af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, og det er vores opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til effektive sociale ydelser til gavn for borgerne.

  Læs mere
 • Socialt arbejde – teorier og perspektiver

  Socialt arbejde – teorier og perspektiver

  Bogen er opdelt i to dele. Del I indeholder forskellige overordnede perspektiver på socialt arbejde: præsentation og diskussion af det sociale arbejdes felt, teorier om sociale problemer, medborgeropfattelser i socialpolitikken, udviklingen i den retlige regulering samt kundskabsformer og metodeopfattelser i socialt arbejde.

  Læs mere
 • Socialt arbejde i teori og kontekst

  Socialt arbejde i teori og kontekst

  Denne bog giver et solidt indblik i de centrale diskurser og teorier, der understøtter praksis i det sociale arbejde.

  Læs mere
 • Sociologi

  Sociologi

  Sociologi dækker det sociologiske kernestof i samfundsfag på A-niveau.Sociologi er inddelt i seks dele: Teoretiske perspektiver i sociologien Identitet og socialisering Social differentiering og samfundsforandringer Kommunikation, massemedier og politisk meningsdannelse Kulturelle mønstre Sociologisk metode.

  Læs mere
 • Sociologi – en grundbog til et fag

  Sociologi – en grundbog til et fag

  På de videregående uddannelser samfudnsvidenskab og sociologi, kan "Sociologi - en grundbog" gå hen og blive de studerenes bedste ven. Dette er en grundbog, der giver den studerende en bred og dyb præsentation af sociologi, samt sociologisk teori og empiri. En lang række forfattere står bag udgivelsen, der indeholder en lang række emner som f.eks. social ulighed, familie og kultur.

  Læs mere
 • Sociologi Noter

  Sociologi Noter

  Sociologi Noter.

  Læs mere
 • Sundhedspolitik – teorier og analyser

  Sundhedspolitik – teorier og analyser

  'Sundhedspolitik' er en letlæst introduktion til teorier, som kan bruges i analyser af sundhedspolitik, men også anden politik. Bogen viser en række analytiske tilgange til politik, og målet er at illustrere, hvordan de kan føre til forskellige fortolkninger af f.eks. beslutninger om sygehusvæsenets organisering eller om forebyggelsesindsatser.

  Læs mere
 • Sundhedsvæsen og Sundhedspolitik

  Sundhedsvæsen og Sundhedspolitik

  Bogen fremlægger nogle centrale modeller, begreber og teorier, som kan anvendes til at beskrive, forstå og vurdere sundhedsvæsenet og dets indsats. Fremherskende sundhedspolitiske temaer, gængse styringsredskaber og de mest anvendte sundhedsøkonomiske metoder beskrives.

  Læs mere
 • Sundhedsvæsenet på tværs

  Sundhedsvæsenet på tværs

  'Sundhedsvæsenet på tværs' beskriver de faglige og menneskelige kompetencer, som er afgørende i et komplekst og specialiseret sundhedsvæsen. Hvis man som sundhedsprofessionel skal kunne agere selvstændigt, er det centralt, at man har fornødne tværfaglige og organisatoriske kompetencer. Det kræver et kendskab til de økonomiske vilkår og andre regulerende rammefaktorer i et sundhedsvæsen.

  Læs mere
 • Sundhedsvæsenets værdier under pres

  Sundhedsvæsenets værdier under pres

  Værdifundamentet for det danske sundhedsvæsen er sundt og stærkt og overgås ikke af noget sundhedsvæsen noget sted på kloden. Et værdisæt, som i århundreder har stået sin prøve, men i dagens Danmark udfordres af egoisme, privatøkonomi, patientforsikringer samt de rå markedskræfter.Denne bog lægger op til en tiltrængt diskussion af værdierne i det danske sundhedsvæsen.

  Læs mere
 • Sundhedsøkonomi

  Sundhedsøkonomi

  Den foreliggende bog er det første danske værk, som giver en bredere fremstilling af nogle dagsaktuelle emner fra den sundhedsøkonomiske forskning. Bogens kapitler præsenterer et udvalg af arbejder fra tre centrale områder: social ulighed i sundhed, sygehuse og sygehusindlæggelser, økonomisk evaluering af behandling og forebyggelse.

  Læs mere
 • Sundhedsøkonomi, Munksgaard

  Sundhedsøkonomi, Munksgaard

  Sundhedsøkonomi giver en grundlæggende beskrivelse af de økonomiske mekanismer, der gælder i sundhedssystemet, og det er den mest omfattende fremstilling på dansk. Bogen beskriver samspillet mellem patienter, sundhedsvæsen og finansieringssystem og belyser betydningen af privat versus offentlig finansiering.

  Læs mere