En social- og sundhedsassistent plejer og laver aktiviteter for ældre, syge og handicappede mennesker på fx plejehjem og sygehuse.

Social- og sundhedsassistentens arbejde varierer, afhængigt af arbejdsstedet. På almindelige sygehusafdelinger udfører social- og sundhedsassistenter grundlæggende sygepleje og er med til at give patienterne de bedst mulige betingelser for at blive helbredt.

Læs mere

The art of medicine consists in amusing the patient while nature cures the disease.

— Voltaire
 • Lærebog i praktikken – Trin 2

  Lærebog i praktikken – Trin 2

  Bogen har et indledende kapitel om praktikmål, samtaler og kompetencer. Derefter følger et antal kapitler, der tager afsæt i målene for praktikperioderne. Hvert kapitel indledes med en mindmap over målet og søgeord, så du kan hente relevant viden fra dine grundbøger. Herefter følger en række opgaver, der kan hjælpe dig med at arbejde med målene i praksis.

  Læs mere
 • Læsning og skrivning – I pædagogiske diplomudd.

  Læsning og skrivning – I pædagogiske diplomudd.

  Bogen indeholder teori, tips og ideer til at skrive i og om praksis samt om at læse faglige tekster, og den er skrevet til de undervisere, der er i gang med fx diplomuddannelsen i erhvervspædagogik.

  Læs mere
 • Naturfag 1

  Naturfag 1

  Bogen er pædagogisk opbygget, så eleverne kan veksle mellem øvelser og naturfaglige forklaringer på de sosu-faglige emner, som de møder i øvelserne. Nogle elever foretrækker at starte med øvelserne for så at læse forklaringerne undervejs, mens andre elever vil læse forklaringerne først for derefter at fordybe sig i øvelserne – begge dele er muligt.

  Læs mere
 • Naturfag 2

  Naturfag 2

  Naturfag 2 er opbygget med øvelser i naturfaglige metoder som eksperimenter, modeller, beregninger, informationssøgning, it og formidling af naturfaglig viden. Emnerne i bogen har en sosu-faglig vinkel på arbejdet i sundhedssektoren. Og kapitlerne indeholder en grundlæggende naturfaglig viden, som har betydning for, at vi mennesker holder os sunde.

  Læs mere
 • Pleje og dokumentation 1

  Pleje og dokumentation 1

  Bogen indgår i Sosu Care-serien og henvender sig til dig, der er elev på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Bogen gennemgår plejen hos borgerne i kommunen – når borgerene er sunde, syge eller skal dø. Pleje og dokumentation følges ad. Og du lærer derfor om, hvordan man dokumenterer plejen og hvorfor.

  Læs mere
 • Praktikvejledning

  Praktikvejledning

  Praktikperioderne udgør en stor del af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Derfor er det vigtigt, at mulighederne for læring i praktikken udnyttes så godt som muligt. Med Praktikvejledning i social- og sundhedsuddannelserne får praktikvejlederen gode redskaber til at udføre de pædagogiske opgaver, der ligger i praktikvejlederfunktionen.

  Læs mere
 • Psykiatri: Skizofreni

  Psykiatri: Skizofreni

  Noter fra Undervisning.

  Læs mere
 • Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi

  Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi

  Faget Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi rummer en gennemgang af de mest almindelige psykiske lidelser samt forskellige terapiformer og psykofarmakologisk behandling. Desuden er der fokus på relationer med brugere og pårørende samt på behandlingsplaner, sygeplejeplaner og handleplaner.

  Læs mere