Undervisningens formål er – sammen med de nævnte parallelfag – at åbne de studerendes øjne for den medicinske forskningproces og for de usikkerheder, der knytter sig til megen medicinsk viden.

Statistiske beregninger spiller en stor rolle i den videnskabelige proces – også når det drejer sig om at omsætte forskningsresultater til praktisk handling.

Læs mere

Overhal dine konkurrenter indenom.

— Bilal Mirza
 • Statistik – kort og godt

  Statistik – kort og godt

  En kompakt lærebog i statistik, som går lige til sagen og gør det let at finde frem til kernen i stoffet. Bogen dækker pensum i statistik på de fleste mellemlange og længere videregående uddannelser. Den er først og fremmest ment som et supplement til mere omfattende lærebøger og er især velegnet som repetitionsbog og opslagsbog i forbindelse med eksamensforberedelse.

  Læs mere
 • Statistik – viden fra data

  Statistik – viden fra data

  Mange videnskabelige discipliner såvel som mange økonomisk-politiske diskussioner er i dag funderet på data, og statistik er derfor et nødvendigt værktøj i disse sammenhænge. Gennem konkrete datasæt og problemstillinger giver Statistik - viden fra data en grundig indføring i de basale principper i en statistisk analyse.

  Læs mere
 • Statistik for ikke-statistikere

  Statistik for ikke-statistikere

  Bogen er forsynet med talrige eksempler og viser hele tiden, hvad statistik kan bruges til. Den gennemgår indsamling, bearbejdning, analyse og præsentation af data. Birger Stjernholm Madsen forklarer statistikken, så den er til at forstå. Således er bogen ikke spækket med matematiske formler, men forudsætter blot, at man er i stand til at udføre simple beregninger med lommeregner eller i et regneark.

  Læs mere
 • Statistik for praktikere

  Statistik for praktikere

  Efter en introduktion til fordelinger og parametre, som f.eks. gennemsnit og spredning, tages der fat på statistiske problemer fra produktion og laboratorier. Bogen indeholder kapitler om måleusikkerhed, statistik brugt i forbindelse med kvalitetsstyring, de mest almindelige statistiske test, samt avancerede test i form af variansanalyser, regressionsanalyse, forsøgsplanlægning m.m.

  Læs mere
 • Statistik i ernæring og sundhed

  Statistik i ernæring og sundhed

  Statistik i ernæring og sundhed er en overskuelig statistikbog, der er skrevet til studerende på de natur- og sundhedsfaglige mellemlange videregående uddannelser og til professionellebrugere inden for samme område. Bogen er en anvendelsesorienteret gennemgang af statistisk analyse, og forudsætter ikke en stærk matematisk viden.

  Læs mere
 • Statistik i ord, Munksgaard

  Statistik i ord, Munksgaard

  Bogen introducerer de statistiske begreber og udtryk og baggrunden og meningen med disse, så man også bliver i stand til læse og forholde sig kritisk til det statistiske materiale, som indgår i de fleste videnskabelige artikler og fagbøger. Bogen gennemgår den bagvedliggende tankegang og de mest almindelige begreber inden for biostatistik.

  Læs mere
 • Statistik med Excel

  Statistik med Excel

  Statistik med Excel omhandler statistiske analyser baseret på funktioner i regnearksprogrammet Excel (Microsoft Office). Per Vejrup-Hansen viser, hvordan man med et standardprogram som Excel kan udføre en række forskelligartede analyser af fx spørgeskema-data og tidsserier. Samtidig forklares de grundlæggende kendetegn ved de statistiske metoder.

  Læs mere
 • Statistikbanken

  Statistikbanken

  Statistikbanken ® indeholder i detaljeret form officiel statistik, som beskriver det danske samfund. Den er gratis at bruge og data kan gemmes i mange filformater og vises som diagrammer eller landkort.

  Læs mere
 • Statistikundervisning

  Statistikundervisning

  Denne side er udarbejdet til brug for undervisningen i dataanalyse (tidligere kendt under betegnelsen statistik) på CBS (HD-studiet).

  Læs mere
 • Universiteternes Statistiske Beredskab

  Universiteternes Statistiske Beredskab

  Danske Universiteter offentliggør hvert år nøgletal for sektorens aktiviteter i Universiteternes Statistiske Beredskab. Studienøgletallene (tabel F, G og H) offentliggøres i februar måned og omfatter oplysninger vedr. aktivitet, gennemførelse og internationalisering. De øvrige nøgletal (tabel A-E, I og K) offentliggøres i juni måned og omfatter bl.a. oplysninger vedr. økonomi, personale og ph.d.-aktivitet.

  Læs mere