Ergoterapi er en sundhedsfaglig profession. Formålet med ergoterapi er at træne patienten til at klare dagligdagen i hjemmet, på arbejdet, på uddannelses-institutioner, med mindst mulig hjælp og størst mulig livskvalitet.
I Ergoterapi indgår menneskets aktiviteter både som middel og mål i behandlingen. Denne viden om menneskets aktiviteter bruges også til at arbejde forbyggende og sundhedsfremmende i forbindelse med behandling og rehabilitering.
Ergoterapi bygger på teoretisk viden, erfaring og praktiske færdigheder indenfor undersøgelse, analyse og vurdering af menneskets fysiske og kognitive funktioner.
Ergoterapi arbejder ud fra at mennesker er unikke individer med individuelle forudsætninger, ønsker og drømme. Aktiviteter varierer fra menneske til menneske og livet igennem, men vi har alle behov for at være i aktivitet. Meningsfulde aktiviteter udvikler os, giver selvtillid og livsglæde igennem påvirkning fra vore omgivelser og igennem kontakt med andre mennesker.
Kerneydelsen i ergoterapi er patientens mulighed for aktivitet, mulighed for deltagelse i aktiviteten og patientens mulighed for at tilpasse sin funktion til omgivelserne.
Ergoterapi retter sig derfor mod patientens aktivitetsproblemer. Hverdagens aktiviteter bruges som træningsterapeutisk redskab, og behandlingen stiler mod at forbedre aktivitetsniveauet.