Medicinsk fysiologi er et opsamlende fag, der beskæftiger sig med organfunktioner og samspil mellem organfunktioner og repræsenterer i en vis forstand anatomiens funktionelle partner.
Fysiologi danner et naturligt bindeled mellem studiets Fase I og II og giver forudsætningerne for forståelsen af sygdomsmekanismer.
Der undervises i nervesystemets og sansernes fysiologi (neurofysiologi), kredsløbets fysiologi, respirationsfysiologi, mave-tarmkanalens fysiologi, stoftransport i epiteler, stofskifte og temperaturregulering, samt i væske- og saltbalance, endokrinologi (hormonfysiologi) og reproduktionsfysiologi.
Undervisningen i fysiologi søges koordineret med anatomi og biokemi, således at beslægtede emner – f.eks. et organs struktur (anatomi), kemiske sammensætning og processer (biokemi) og funktion og regulationsmekanismer (fysiologi) – gennemgås parallelt indenfor samme periode.
Fysiologi indgår desuden i medicinsk fysik , der er en væsentlig forudsætning for undervisningen i medicinsk fysiologi. Undervisning i faget indgår ligeledes koordineret klinisk undervisning og basal sexologi.