Humanbiologi er studiet af menneskets biologi, det vil sige kroppen og dens funktioner.
Du undersøger, hvordan den menneskelige organisme fungerer under sygdom, og når den er rask, med henblik på at finde frem til effektive sygdomsbehandlinger.
På den humanbiologiske kandidatuddannelse er forskning omdrejningspunktet. Du vil få meget laboratorieteknik og metodekurser, der vil ruste dig godt til at få en forskerkarriere.
På uddannelsen lægges der stor vægt på, at den studerende opøver kritiske analytiske holdninger, forskningsrettet ræssoneren samt praktiske laboratoriefærdigheder.
Som færdig humanbiolog vil du på arbejdsmarkedet være i konkurrence med kandidater fra andre biologiske orienterede uddannelser. Fagkombinationen på Humanbiologi er imidlertid unik, og humanbiologer vil kunne kommunikere meningsfyldt med læger, kemikere, farmaceuter, molekylærbiologer mv. samt med specialister indenfor en række naturvidenskabelige basisfag.
Der er noglelunde lige mange humanbiologer ansat i offentlige og private virksomheder, og arbejdsløsheden blandt humanbiologer er minimal.