Formålet er i sammenhæng med fysiologi, patofysiologi og anatomi at give teoretisk kendskab til undersøgelsesmetoder, syndromer og enkeltsygdomme indenfor ortopædkirurgi, kirurgi, kirurgisk gastroenterologi, urologi, endokrin kirurgi, karkirurgi, thoraxkirurgi og plastikkirurgi.
På videnskabeligt grundlag skal der sikres en kunnen, der gør det muligt for kommende læger at diagnosticere herunder overveje differentialdiagnoser og vælge en behandling med kendskab til komplikationer forbundet hertil. Hertil kommer opøvning af klinisk sans, undersøgelsesteknik og dømmekraft.
Der undervises i sygdomme indenfor de ovennævnte kirurgiske emner. Undervisningen omfatter definitioner, synonymer, forekomst, patogenese, patofysiologi, patoanatomi, kliniske fund, diagnose, behandling, behandlingskomplikationer, kontrol, prognose, socialmedicinske problemer og profylakse.
I starten af fase II deltager den studerende i afdelingernes daglige arbejde, således at den studerende deltager i afdelingens konferencer, assisterer ved operationer, deltager i stuelægearbejdet (f.eks. anlægge venflons, give iv. medicin, tage blodprøver), deltager i stuegangen, opholder sig i skadestuen samt tilegner sig kundskaben at skrive journaler.