Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige klinisk miljømedicin (boliger, institutioner samt ydre miljø). I specialet beskæftiger man sig med vurdering af sammenhænge mellem udefra kommende miljøpåvirkninger og sundhedstilstanden hos individer og grupper i befolkningen.

Det primære i specialet er eksponerings- og årsagsvurderingen, som gennemføres ved integreret anvendelse af lægefaglig, toksikologisk, teknisk hygiejnisk, epidemiologisk og samfundsvidenskabelig viden.

Læs mere

People pay the doctor for his trouble; for his kindness they still remain in his debt.

— Seneca
 • DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

  DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

  Velkommen til DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Centret er indgangen for myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og offentligheden til Aarhus Universitets faglige miljøer inden for natur, miljø og energi. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi leverer rådgivning og viden om natur, miljø og energi baseret på forskning af høj kvalitet og bidrager dermed til den nationale samfundsudvikling.

  Læs mere
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er forankret i Beskæftigelsesministeriet. NFA skal medvirke til, at borgerne i den arbejdsduelige alder har et langt, sundt og produktivt arbejdsliv inden for rammerne af den teknologiske og sociale udvikling i samfundet. NFA er et nationalt center for arbejdsmiljøforskning. Det betyder, at centret udfører strategisk forskning.

  Læs mere
 • Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health

  Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health

  This sixth edition of the best-selling Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health Lecture Notes equips students and health professionals with the basic tools required to learn, practice and teach epidemiology and health prevention in a contemporary setting. The first section, ‘Epidemiology’, introduces the fundamental principles and scientific basis behind work to improve the health of populations.

  Læs mere
 • Godt Arbejde!

  Godt Arbejde!

  Sitet godtarbejde.dk er en del af kampagnen 'Godt arbejde!', som udover sitet består i en række tv-programmer, der sætter fokus på danskernes arbejdsmiljø. I foråret 2008 sendte DR 12 programmer i serien. Iebruar 2009 sendte DR fire nye progammer, som er sponsoreret af Videncenter for Arbejdsmiljø, og vi lancerede fire nye temaer her på sitet.

  Læs mere
 • Godt Arbejdsmiljø, – en miniguide

  Godt Arbejdsmiljø, – en miniguide

  Denne miniguide er til dig, der spiller en rolle i at sikre et godt arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Den giver dig et hurtigt overblik over de vigtigste emner i arbejdsmiljøet – og en genvej til at komme videre. Den viser dig hen til videoer, vejledninger og værktøjer, som BrancheArbejdsmiljøRådene har udviklet. Alt sammen for at inspirere dig og din arbejdsplads til et bedre arbejdsmiljø.

  Læs mere
 • Godt arbejdsmiljø fra A-Å

  Godt arbejdsmiljø fra A-Å

  Som leder eller arbejdsmiljørepræsentant støder du ofte ind i spørgsmål om alt fra stresshåndtering til indeklima. Guiden ’Godt arbejdsmiljø fra A-Å - En miniguide til arbejdsmiljøorganisationen’ giver overblikket over centrale og vigtige emner i arbejdsmiljøarbejdet Find fx. viden om, hvordan I kan løfte uden at få ondt i ryggen, hvordan I forebygger mobning, hvordan I undgår at kontoret bliver for varmt om sommeren og meget mere.

  Læs mere
 • Hansen & Loft: Miljø- og arbejdsmedicin Materialesamling

  Hansen & Loft: Miljø- og arbejdsmedicin Materialesamling

  Materialesamling.

  Læs mere
 • Health, Environment & Work

  Health, Environment & Work

  This website is self-funded by the author, who is Professor of Occupational and Environmental Medicine at the University of Manchester. The main work activities of the author are to carry out research and to teach in Occupational and Environmental Health and Medicine. Although educational resources are currently being developed by the author and colleagues.

  Læs mere
 • Hein, H: Miljø- & Arbejdsmedicin

  Hein, H: Miljø- & Arbejdsmedicin

  Disse noter blev udleveret af underviseren (Afdelingslæge Hans Ole Hein) på Bispebjerg Hospital.

  Læs mere
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab

  Institut for Folkesundhedsvidenskab

  Forskningen på Institut for Folkesundhedsvidenskab bidrager til det videnskabelige fundament for arbejdet med at forbedre befolkningens sundhed og skaber øget indsigt i sammenhængen mellem sundhed, individ og samfund. Desuden gennemføres biostatistisk og epidemiologisk metodeforskning.

  Læs mere
 • KU: Miljø- & Arbejdsmedicin Eksamensopgaver

  KU: Miljø- & Arbejdsmedicin Eksamensopgaver

  Eksamensopgaver fra Københavns Universitet, 1986-Studieordning: Eksamen efter 11. Semester .

  Læs mere
 • Lecture Notes: Epidemiology and Public Health

  Lecture Notes: Epidemiology and Public Health

  This sixth edition of the best-selling Epidemiology, Evidence-based Medicine and Public Health Lecture Notes equips students and health professionals with the basic tools required to learn, practice and teach epidemiology and health prevention in a contemporary setting.

  Læs mere